Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Handel Helsingborg

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR I REGIONAL DETALJHANDEL
Handel Helsingborg är ett tvärvetenskapligt projekt vars syfte är att bidra till en djupare förståelse för konsumenters shopping i olika typer av butiksformat och härigenom kartlägga möjligheter och utmaningar för detaljhandelsföretag i Helsingborgsregionen.

Handel i Helsingborg

 

Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar insikter från företagsekonomi, kulturgeografi och etnologi. Det innebär att vi intresserar oss för konsumenters upplevelser och praktiker i olika handelssammanhang, men också för den kontext inom vilken dessa praktiker och upplevelser äger rum. 

Exempel på frågor som vi intresserar oss för är:

  • Vilka butiksformat använder sig konsumenten av? Hur uttrycks konsumenters praktiker och upplevelser i olika situationer och sammanhang?
  • Vilken roll spelar konsumenters sociala och kulturella omgivning? Hur samspelar detta med olika handelspraktiker?
  • Hur förhåller sig konsumenter till sådant som stadsmiljöer, avstånd och transportmedel?

Forskningsprojektet är i huvudsak finansierat av Helsingborgs handelsförening och Helsingborgs stad.

 

Läs mer på handelhelsingborg.se

 

Handel Helsingborg samverkar med:

Centrum för handelsforskning

 

 

Sidansvarig:

Forskningsledare

Cecilia Fredriksson

Cecilia Fredriksson
Epost: cecilia.fredriksson [at] ism.lu.se

Medlemmar

Kristina Bäckström
Epost: kristina.backstrom [at] ism.lu.se

Ola Thufvesson
Epost: ola.thufvesson [at] ism.lu.se

Lena Eskilsson 
Epost: lena.eskilsson [at] ism.lu.se

Devrim Umut Aslan 
Epost: devrim_umut.aslan [at] ism.lu.se

Mia Krokstäde 
Epost: mia.krokstade [at] ism.lu.se

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg