Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kontraktualisering av välfärdstjänster

Välfärdstjänster utvecklades under 1900-talet som ett led i skapandet av folkhemmet, där medborgare garanterades vissa samhälleliga stödtjänster. Som välfärdstjänster räknas främst hälso- och sjukvård och socialförsäkring, men även exempelvis arbetslöshetsstöd och tillgång till kultur, som allt som oftast bedrevs i offentlig regi. Genom avregleringar och privatisering har välfärdstjänster under de senaste decennierna utvecklats i ett samhälle som alltmer kännetecknas av konkurrensutsatt tjänsteproduktion, där grunden är privaträttsliga kontrakt.

Kontraktualisering av sjukvården

 

I samband med avregleringen sker det i ökad utsträckning en kontraktualisering av dessa välfärdstjänster. Genom kontraktualisering blir medborgaren som kund en avtalspart med vissa förhandlade rättigheter och skyldigheter. Kontraktualisering har hittills forskningsmässigt uppmärksammats inom hälso- och sjukvård (vårdgaranti och vårdval), offentliga transportsystem och inom kulturverksamhet (kulturcheckar mm). 

Kontraktualiseringen av välfärdstjänster studeras i projektet med en governmentality – ansats, där kontraktet svarar mot identifieringen av en viss typ av problem hos de som ansvarar för att tillhandahålla välfärdstjänster; stat, landsting (i vissa fall regioner) och kommuner.

Frågor som ställs är: 

  • Hur ges och villkoras välfärdtjänster (i kontrakt) i ett historiskt perspektiv?  
  • Rättsliga och juridiska aspekter på kontraktualiseringen av välfärdstjänster? 
  • Vilka problem är kontrakten satta att lösa?
  • Hur frambringas kontrakten och vad åstadkommer de (deras performativitet)?
  • I vilka relationer förekommer kontrakt; public to public, public to private, public to citizen?

 

 

Sidansvarig:

Forskningsledare

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist
Epost: katja.lindqvist [at] ism.lu.se

 

Lars Nordgren

Lars Nordgren 
Epost: lars.nordgren [at] ism.lu.se

Medlemmar

Richard Ek 
Epost: rickard.ek [at] ism.lu.se

Henrik Loodin 
Epost: henrik.loodin [at] ism.lu.se

Su Mi Dahlgaard-Park 
Epost: su_mi.dahlgaard-park [at] ism.lu.se 

Catharina Wingner Leifland
Epost: catharina.wingner_leifland [at] ism.lu.se

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg