Anpassa  |  Översikt  |  Utökad sökning     In English
 

Equality and Diversity Management, kandidatprogram


Vad är kandidatprogrammet Equality and Diversity Management?

Equality and Diversity Management riktar sig till dig som vill arbeta nationellt eller internationellt med genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor i privata eller offentliga organisationer och verksamheter. Utbildningen handlar om hur man strategiskt arbetar inom organisationer för att rekrytera, behålla och ge lika möjligheter till medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder. Det handlar alltså om hur man kan skapa både affärsnytta för företag och rättvis utveckling för medarbetare och kunder. Utbildningen är flervetenskaplig och du utbildas i bl.a. ledarskap, likabehandling, juridik, organisation, ekonomi, globalisering, mångfalds- och genusvetenskap.

Equality and Diversity Management ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i hur man arbetar med management, mångfald, service och utveckling. Du lär dig exempelvis vilka praktiska konsekvenser olika synsätt på genus och mångfald får för organisationer och verksamheter. Du lär dig olika teorier och hur man kan omsätta dessa till praktiskt arbete. Målet är att du, den dag du är färdig med utbildningen, ska vara redo att via ansvarsfullt management skapa positiv förändring i företag och organisationer.

Vad gör man när man läst Equality and Diverstiy Management?

Då utbildningen fokuserar på både mångfald, jämställdhet och management kan du efter avslutad utbildning arbeta inom många olika verksamheter och på många olika sätt:

  • företag
  • statliga myndigheter
  • lokal förvaltning
  • olika typer av utbildningar

Alla har de ett ökat behov av management med mångfald i fokus. Man kan tänka sig att en möjlig position skulle kunna vara HR-ansvarig inom privat, statlig eller kommunal verksamhet, men även att man inom ett större företag skulle ha en position som specifikt mångfaldsansvarig. Man kan arbeta med internationella och interkulturella kundrelationer inom olika slags verksamheter.

Utbildningen är också en bra grund om du vill arbeta internationellt i verksamheter som exempelvis inriktar sig på utbildning, bistånd och stöd, eller affärsutveckling i verksamheter med en internationell kundkrets. En annan möjlighet är att starta konsultverksamhet inom mångfald och jämställdhet, något som idag efterfrågas av både stora och små företag.

Utbildningen utgör även en bra bas för vidare studier, exempelvis på magisternivå.

 

Företag och gästföreläsare som du kommer i kontakt med under utbildningen:

Sidansvarig: Hannah Magnusson
Ansvarig utgivare: Christer Eldh
Skriv ut denna sida

Behörighet

Grundläggande behörighet 
samt Matematik C/3b, 
Samhällskunskap A/1b.

Områdesbehörighet 4 (PDF)

Ansök senast den 15 april 2014.
Programmet startar i september 2014. 

Studievägledare

Mail: studievagledning[at]ism.lu.se

Helena Falk
Genusvetenskapliga institutionen
Helena.falk[at]genus.lu.se
Tel:046-2220801

Julia Holmberg, student

"Min filosofi är att vi ska leva i ett samhälle där alla människor behandlas lika. Jättefint, kanske du tänker, MEN det går faktiskt att tjäna pengar på den filosofin också!

Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg. Telefon: 042-356500