Anpassa  |  Översikt  |  Utökad sökning     In English
 

Inriktning: Logistics

Masterprogrammet i Service Management, inriktning Logistics


Alla organisationer och företag är beroende av hur de arbetar med kundservice. Logistik handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Inriktningen Logistics Management vänder sig till dig som vill vara med och utforma framtidens innovativa försörjningskedjor. Under utbildningen kommer du att utveckla din akademiska och industriella kompetens inom logistikområdet.

Utbildningen ges i nära samarbete med näringslivet i den dynamiska Öresundsregionen. Genom studiebesök och gästföreläsningar får du aktuell kunskap om samtidens logistikkedjor och framtidens visioner. Detta hjälper dig att utveckla viktiga analytiska och redskap om hur nyskapande, hållbara och globala försörjningskedjor utvecklas.

Framtidens innovativa ledare inom logistik

Efter utbildningen är målsättningen att du på ett självständigt och strategiskt sätt skall kunna utveckla och leda framtida serviceverksamheter inom logistik. Framtida positioner på arbetsmarknaden kan vara projektledare, chef för avdelningar inom leverans och logistik. Du kan också arbeta som konsult inom både privat och offentlig verksamhet. Du är också kvalificerad att utföra forskningsprojekt inom ett brett spektrum av logistik och ”Supply Chain” företag och organisationer.

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Helsingborg, men vissa kurser kan vara förlagda till Lund.

Kontakt: Maila gärna master[at]ism.lu.se för mer information.

Du hittar mer information om programmet samt FAQ:s på den engelska programsidan.

 

 

Sidansvarig: Hannah Magnusson
Ansvarig utgivare: Christer Eldh
Skriv ut denna sida

Förkunskapskrav

Grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 60 hp inom samhällsvetenskap, service management, företagsekonomi eller motsvarande.

Tänk på att du också skall skriva ett sk Statement of purpose på engelska på ca 1 A4-sida med motivation till varför du vill läsa programmet.

Skicka ditt Statement of Purpose till:
Antagningsservice
833  82 STRÖMSUND

Nästa ansökan öppnar den 15 oktober 2014 och stänger den 15 januari 2015. Programmet startar i september 2015.

Programansvarig

Mats Johnsson är lektor vid institutionen för Service Managemnet samt bitr. professor vid Packaging Logistics, Lunds tekninska högskola (LTH). Mats är ansvarig för inriktningen Logistics Management på masterprogrammet.

E-post: mats.johnsson[at]plog.lth.se

Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg. Telefon: 042-356500