Anpassa  |  Översikt  |  Utökad sökning     In English
 

Forskning

Tjänstevetenskap vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Tjänstevetenskap, på engelska Service Studies, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde vid Institutionen för Service Management. Vi fokuserar på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. Tjänstevetenskap som forskningsområde tar sin historiska utgångspunkt i samhällets omvandling från industri- till tjänstesamhälle och med förskjutning från varuproduktion till tjänsteproduktion. Behovet av att förstå och förklara vårt komplexa tjänstesamhälle växer och därför blir forskningen inom tjänstevetenskap betydelsefull. 

Kunskapsutveckling inom olika serviceverksamheter
Vi som forskar problematiserar och utvecklar kunskap kring ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika serviceverksamheter. Vi analyserar även produktion och konsumtion av tjänster samt vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser det får. Vi lägger vidare olika perspektiv på tjänsters villkor och representation, samt studerar kommunikation och interaktion i samband med olika servicemöten.

Vår bredd täcker många områden
Företagsekonomi, etnologi, kulturgeografi, sociologi och historia är grundstenarna i vår breda tvärvetenskapliga forskningsprofil. Våra områden omfattar välfärdsforskning, interaktionsforskning, processorientering, innovation, hållbarhetsfrågor, människonära tjänster, samverkansprocesser och tjänsters professionalisering.  Forskningen är tätt kopplad till institutionens utbildningsprogram och inkluderar företeelser som turism, detaljhandel, hälsa, logistik, livsmedel samt logistik.

Många olika fenomen studeras
Vår vetenskapliga bredd kommer till uttryck i flera större projekt och vi studerar fenomen som shopping, välfärd, avfall, turismupplevelser, kulturarv, platsutveckling, kollektivtrafik, hållbar fiske- och kustutveckling etc. En del av vår forskning fokuserar även de pågående förändringar som sker i vår omedelbara närhet som exempelvis Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+.

Sidansvarig: Hannah Magnusson
Ansvarig utgivare: Christer Eldh
Skriv ut denna sida

Forskningsområdet tjänstevetenskap

Hos oss skapas ny kunskap om det som i dag är en av västvärldens grundstommar: serviceverksamheter.

Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg. Telefon: 042-356500