Anpassa  |  Översikt  |  Utökad sökning     In English
 

Pavla Kruzela

Universitetsadjunkt, civilekonom, ekonomilicentiat

Undervisning och handledning

Jag har undervisningserfarenhet inom ämnena internationellt företagande, marknadsföring, inter-kulturell kommunikation, mångfald, projektledning, management och ledarskap.

I min roll som universitetslärare förenar jag undervisning, handledning av C/D uppsatser, handledning av akademisk praktik samt professionell coaching.

Rollen som certifierad coach tillämpar jag framför allt i kursen Lärande Ledarskap. I denna kurs erbjuds studenterna verktyg som hjälper dem att tillämpa sina kunskaper från service management i praktiskt utövande och genom det utveckla sin personliga ledarskapsskicklighet. Om studenter väljer t.ex. att öka sina insikter om hur deras känslor och tankar påverkar dem i deras utövande, får de stöd att ta nya steg och gå vidare i utvecklingen. Genom kontinuerlig feedback och reflektion på utövandet formar de nya erfarenheter som ger de större trygghet och självsäkerhet i deras roll som ledare.
För mer information.

Jag uppmärksammar det som publiceras om coachande ledarskap samt personlig utveckling. Jag använder mig gärna av icke traditionella inslag i undervisningen. Fokus är på de mjuka processerna, allt från ledarskap, teambuilding, inter-kulturell kommunikation och coaching.

Forskning

Fokus i min forskning på 90talet varit på den interna kunskapskontextens inverkan vid genomförandet av internationella marknadsstrategier, framförallt vid genomförandet av strategiska förändringar på internationella joint ventures i Östeuropa. Bland frågor som jag uppmärksammade var hur marknadsekonomisk kunskap kan utvecklas, hur specifik sakkunskap omvandlas till kompetenser, samt hur ledarskapsskicklighet på både individ- såväl som på organisationsnivå växer fram.

Mitt nuvarande forskningsintresse tar upp betydelsen av s.k. utvecklingspedagogik som i första hand bygger på feedback, reflektion, ”peer collaboration” då studenterna praktiskt utövar ledarskap. Vidare diskuteras vilka andra faktorer förutom de individuella insikter som är viktiga i utvecklingen av deras personliga ledarskap.

Akademiska publikationer

“Lärande Ledarskap genom SI”, Proceedings från Utvecklingskonferens 2009,Lunds Universitet, Lednings- och kompetensutveckling/CED vid Lunds Universitet.

“Leadership by learning through SI; developing personal leadership skills through feedback and reflection” kapitel som ingår i boken Osynligt och Självklart? En antologi med exempel på ledarskap i undervisning och lärande i högre utbildning, 2008., CED vid Lunds Universitet.

”Management of strategic change in Eastern Europe: the Case of the Czech Flat Glass Industry” Licentiate Thesis, Lund University Press 2003.

Effective ways of handling events in Central and Eastern Europe. Vol.39,nr 2. Social Science Information. Sage 2000.

Sidansvarig: Hannah Magnusson
Ansvarig utgivare: Christer Eldh
Skriv ut denna sida

Pavla Kruzela
EL, Universitetsadjunkt

pavla.kruzela[at]ism.lu.se
042-356633

Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg. Telefon: 042-356500