Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Strategisk plan

Ledare inom den akademiska utvecklingen av tjänstevetenskap och service management i Europa
Institutionen för service management och tjänstevetenskaps strategiska plan för perioden 2008-2011 är antagen av institutionsstyrelsen i april 2008. Den vänder sig till anställda, studenter och externa intressenter för att förmedla vårt uppdrag, våra mål och vår vision.

Vision

Institutionen för service management och tjänstevetenskap ska tillhöra de ledande inom den akademiska utvecklingen av tjänstevetenskap och service management i Europa.

 

Mål

Institutionen ska vara en attraktiv och stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Student- och doktorandrekryteringen ska stå i fokus, söktrycket höjas och utbildningsutbudet kontinuerligt ses över.

Det övergripande målet är att skapa utbildning och forskning som präglas av genomgående hög kvalitet. Vi ska vara det främsta alternativet för de studenter som söker en internationellt gångbar, tvärvetenskaplig management- och ledarskapsutbildning, med både bredd och djup samt en klar profil mot tjänsteverksamheter.

Gränsöverskridande samverkan, dels mellan olika discipliner, dels mellan universitet och omvärld ska vara ett tydligt kännetecken. För att ytterligare förstärka institutionen i utbildnings- och forskningssammanhang, krävs en stark ämnesutveckling präglad av öppenhet och perspektivrikedom. Den ämnesmässiga identiteten ska fördjupas, utbildningsutbudet tydligt profileras och arbetsmiljön för anställda och studenter vara utvecklande.

 

Uppdrag

Institutionen har till uppgift att öka kunskapen om ledning och styrning av tjänster, samt dess utveckling, organisering och betydelse för samhället. Genom att anlägga ett brett socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv ökas förståelsen för tjänster. Med akademisk integritet och mod att ifrågasätta etablerade sanningar vill vi medverka till hållbart nytänkande och kompetenshöjning i framtidens tjänsteverksamheter.

Vårt uppdrag är:

  • att höja den akademiska nivån i dagens tjänsteverksamheter genom att ge studenter en bred ledarutbildning med tvärvetenskapligt fokus
  • att öka kunskapen om tjänsters villkor och samhälleliga roll genom forskning och forskarutbildning
  • att utveckla och höja kompetensnivån hos yrkesverksamma i tjänsteverksamheter genom uppdragsutbildning

 

Värderingar

Institutionen är en del av Lunds universitet där grundläggande mänskliga och akademiska värden, akademisk integritet och hederlighet är en självklar och gemensam utgångspunkt.

Kvalitet ska genomsyra vår verksamhet. Tolerans för olika perspektiv och vetenskapliga discipliner ska råda. Respekt för argument och saklighet ska styra verksamheten, likaväl som främjandet av kritiskt och konstruktivt tänkande. Vi ska fortsätta att utveckla en kreativ och innovativ universitetsmiljö, där utrymme för förändring och utveckling är viktigt.

Vi vill att arbetsglädje och energi ska genomsyra vår arbetssituation och våra insatser. Mångfald, jämställdhet och demokratiska värderingar ska prägla såväl relationerna mellan medarbetarna som vårt förhållande till studenter och övriga relationer till universitet, näringsliv samt offentliga organisationer. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål.

 

Strategier

Med visionen som riktmärke ska institutionen uppnå de övergripande målen med hjälp av strategiska satsningar på:

  • ämnesutveckling och rekrytering
  • kvalitetsarbete
  • samverkan
  • internationalisering
  • ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg