Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Examination

Under dina studier på universitet kommer du att examineras på olika sätt, dina kunskaper mäts samtidigt som det är ett lärtillfälle. Det finns många olika former av examinationer: seminarier, hemprov, salsprov, skrivna rapporter och så vidare.

När är mitt prov?

Du hittar datum för prov, omprov och uppsamlingsprov i kursschemat (lektionsplan) på Live@Lund. Datum för omprov och uppsamlingsprov läggs också upp på sidan för tentamensanmälan på Mitt Campus.

Vid varje provtillfälle

Du ska alltid ha med dig ID-handling vid varje provtillfälle. Vid salsprov är det viktigt att du är på plats i skrivsalen i god tid före provets start. Om något oförutsett inträffar är det möjligt att komma inom en timme efter provtidens start. Det gäller om ingen annan student som skriver provet redan har lämnat salen. Har en student lämnat salen tillåts ingen att påbörja provet efter det. Därför uppmanas du att inte lämna skrivsalen under den första timmen.

Vid ordinarie provtillfälle

När du läser en kurs för första gången blir du automatiskt anmäld till det ordinarie provtillfället. Studenter som inte blir godkända vid första provtillfället hänvisas till omprov och uppsamlingsprov.

Anmälan till omprov och uppsamlingsprov

Om du vill skriva ett omprov eller uppsamlingsprov ska du anmäla dig på sidan för tentamensanmälan på Mitt Campus senast en vecka innan provet. Har du inte anmält dig kan institutionen inte garantera att det finns plats i skrivsalen. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, sedan kan eventuella restplatser ges till oanmälda. Anmälan på Mitt Campus öppnar vanligen cirka en månad innan provtillfället.

Anpassad examination

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning kan du ha rätt till anpassad examination. Tänk på att du måste anmäla dig senast 10 dagar innan varje provtillfälle till Carina Carlsson på vår expedition. Följ de instruktioner som du har fått av din studievägledare.

Skriftliga inlämningsuppgifter

På varje kurs du läser finns det tre inlämningstillfällen. Det är inför de datumen du kan göra en inlämning och det är inom 15 arbetsdagar efter det som du får resultat. Vill du göra en inlämning vid ett annat kurstillfälle så är det bara möjligt vid om- och uppsamlingstillfället.

Meddelande av betyg

Du får ett betyg senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället och senast två veckor före omexamination. Du meddelas vilket betyg du fått när resultatet läggs in i Ladok. Vid resultat som inte rapporteras till Ladok fås besked via aktuell inlämningsuppgift på Live@Lund. Vid ordinarie skriftligt provtillfälle ska det hållas en provgenomgång i anslutning till att du får ditt betyg. Vid detta tillfälle delas även provet ut.

Uthämtning av examinationer

Campus reception har utlämning av prov och arbeten i rum C166. Öppettiderna under terminstid är: måndag, tisdag och torsdag 09:30-12:30.Tänk på att examinationer och resultat är offentliga handlingar. Hämta alltid ut din examination. När du hämtar ut din examination signerar du försättsbladet, som ett kvitto på att du har tagit emot den.

Rättelse eller omprövning

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:
1) beslutet är uppenbart oriktigt  (endast uppenbara felräkningar eller glömd rättning tas hänsyn till, inga nya bedömningar görs), och 2) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och 3) det inte innebär att betyget sänks
Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det.
Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet.   
Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran. 

Läs mer på UKÄ:s hemsida.

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism.lu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg