Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning saknas om vinster i välfärden

En ny tvärvetenskaplig antologi tittar närmare på förhållandet mellan vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård och inom omsorgen.
Lars Nordgren

Tjänstevetaren och företagsekonomen Lars Nordgren är en av redaktörerna för den nya boken om health management, som riktar sig till studenter, politiker och andra som vill förstå olika aspekterna av vinster i välfärden.

En fråga som lyfts fram i boken är om vinst, värde och kvalitet ses som varandras motsatser eller om det skulle kunna vara tvärtom.

– Vad man kan se är att det inte finns ett entydigt samband mellan ekonomisk vinst och kvalitet. De studier som är tillgängliga är relativt försiktiga i sina slutsatser och väger å ena sidan till vinsternas fördel, å andra sidan till desammas nackdel. Det krävs därför noggranna läsningar av studierna, till exempel om vilket urval av patienter som har gjorts och vilka aspekter på kvalitet som fokuseras.

I boken sammanfattas och diskuteras forskning som har genomförts i Sverige om vinst, värden och kvalitet i hälso- och sjukvård och omsorg, men författarna hänvisar också till internationella studier.

– När det gäller äldreomsorgen pekar forskningen i en viss riktning. Det finns studier sedan tio år tillbaka, då mycket av den verksamheten privatiserades tidigt. Även för primärvårdens del finns flera studier. När det gäller sjukhusen saknar vi en del forskning om svenska förhållanden. Exempelvis att titta på relationen vinst och kvalitet i svenska vinstdrivande respektive icke vinstdrivande sjukhus är outforskad mark.

Frågan om vinster i välfärden ska tillåtas är en fråga som fortfarande är politiskt laddad och det är svårt att få till stånd en konstruktiv diskussion. Detta kan ha bidragit till bristen på svensk forskning, menar Lars Nordgren.

– Men vinst är inte bara ekonomi utan handlar också om andra värden. Om vi tittar på kvalitetsbegreppet så bygger det både på mätbara värden som mortalitet, men också saker som patientens självbestämmande och läkares och sjuksköterskors delaktighet i sin egen arbetsmiljö. Värde kan alltså ses som ett uttryck för olika kvalitetsaspekter inom de välfärdstjänster som erbjuds.

– Vi lyfter på vinstlocket och ser hur man hanterar den här frågan, på ett tvärvetenskapligt sätt. Det finns både ekonomiska, etiska, politiska, juridiska och tjänsteperspektiv som tas upp i boken, berättar Lars Nordgren.

Boken Health management: Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård, redaktörer Lars Nordgren och Kristofer Hansson, är ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Högskolan i Halmstad och Chalmers. Det är den tredje boken i en serie om health management.

Läs mer i Lunds universitets forskningsportal

Senaste nyheter

2019-06-20

Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan!

Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan!
2019-06-18

Innovativ stadsutveckling med hjälp av berättelser och minnen

Innovativ stadsutveckling med hjälp av berättelser och minnen
2019-06-17

Förpackningsfritt i handeln förändrar vårt sätt att shoppa

Förpackningsfritt i handeln förändrar vårt sätt att shoppa
2019-06-17

Satsning på Absolute Home skapar positiv framtidstro i Åhus

Satsning på Absolute Home skapar positiv framtidstro i Åhus
2019-06-14

Stipendier till årets fyra bästa kandidatuppsatser

Stipendier till årets fyra bästa kandidatuppsatser

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg