Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbarhetsseminarier med samhällsvetenskaplig synvinkel

Den 17 maj hölls institutionens hållbarhetssymposium med hela nio populärvetenskapliga miniseminarier på ämnet hållbarhet med utgångspunkt i service management och tjänstevetenskap.
Bild på Carina Sjöholm som var moderator samt arrangör av arrangemanget.
Carina Sjöholm var moderator samt arrangör av arrangemanget.

Symposiet var en del av Lunds universitets temavecka om hållbarhet och LU:s 350-årsjubileum. Seminarierna gav exempel på pågående forskning som belyser och problematiserar hållbarhet i konsumtionssamhället. Det handlade om handel, stadsplanering, grönytors betydelse, fiske, infrastruktur, ensamkommande flyktingbarn, jämlikhet samt avfallshantering. 

Carina Sjöholm, arrangör av symposiet, vad tar du med dig från dagen?

– Det var intressant att se att så många av våra forskare belyser och problematiserar hållbarhet i konsumtionssamhället.

– Dagen var ett sätt att visa vad forskning inom tjänstevetenskap kan innefatta, kopplat till hållbarhet. Vi är många som berör begreppet på olika sätt. Det säger en del både om hur töjbart hållbarhetsbegreppet är men också hur bred kompetens vi har på institutionen. Jag hoppas att detta är början till ett tydligare samarbete forskare emellan. Många av oss har fullt upp med undervisning och egen forskning och ibland är det svårt att ha tid att stanna upp och se vad andra i vår omedelbara närhet gör.

Hur var intresset bland publiken?

– Det var fantastisk uppslutning och det gladde oss alla att så många av våra studenter var på plats. Detta var ett bra tillfälle för studenterna att träffa så många av sina forskare och höra dem tala om sin egen forskning utanför de vanliga undervsiningssalarna.

Kommer det bli någon fortsättning?

– Det vore kul att arbeta med ett årligt symposium av detta slag där institutionens forskare utifrån i förväg formulerade teman kopplar sin forskning just för att ge, i synnerhet första årsstudenter, möjlighet att se oss i andra roller. De flesta av oss är både lärare och forskare. Vad gäller specifikt Hållbarhetssymposiet hoppas vi göra en enklare publikation med talarnas bidrag.

 

Besökare på hållbarhetssymposiet.
Det var många som var på plats för att höra alla miniseminarier under symposiet.

Ulrika Westrup och Annika Nilsson talade om "Nya utmaningar i välfärdens stuprör – nyanlända ungdomar utan läs- och skrivkunskaper"
Ulrika Westrup och Annika Nilsson talade om "Nya utmaningar i välfärdens stuprör – nyanlända ungdomar utan läs- och skrivkunskaper"

Elisabeth Högdahl höll sitt föredrag om "Att sätta jämställdheten på plats. Om problematiken kring långsiktig jämställdhet i platsutveckling".
Elisabeth Högdahl höll sitt föredrag om "Att sätta jämställdheten på plats. Om problematiken kring långsiktig jämställdhet i platsutveckling".

Jan Henrik Nilsson pratade om "Den ohållbara turismen".
Jan Henrik Nilsson pratade om "Den ohållbara turismen".
Torleif Bramryd berättade om "Vegetationens betydelse i tätortsmiljön".
Torleif Bramryd berättade om "Vegetationens betydelse i tätortsmiljön".
Cecilia Fredriksson talade om "Om hållbarhet, köpstopp och alternativ konsumtion".
Cecilia Fredriksson talade om "Om hållbarhet, köpstopp och alternativ konsumtion".

Hervé Corvellec pratade om "Återtagssystem i klädhandelskedjor: steg mot cirkulär ekonomi eller försvar av fast fashion".
Hervé Corvellec pratade om "Återtagssystem i klädhandelskedjor: steg mot cirkulär ekonomi eller försvar av fast fashion".
Anette Svingstedt undrade om "Är avfall för billigt?".
Anette Svingstedt undrade om "Är avfall för billigt?".
Filippa Säwe och Johan Hultman berättade om ”Skräpfisk”: politik och konsumtion för hållbarhet".
Filippa Säwe och Johan Hultman berättade om ”Skräpfisk”: politik och konsumtion för hållbarhet".
Paneldebatt med samtliga föreläsare under ledning av Karin Salomonsson.
Paneldebatt med samtliga föreläsare under ledning av Karin Salomonsson.

Senaste nyheter

2018-11-15
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
2018-11-14
De fick chansen att göra internship på H&M
De fick chansen att göra internship på H&M
2018-11-05
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
2018-10-19
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
2018-10-11
Att förebygga avfall
Att förebygga avfall

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg