Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljoner till forskning om platsutveckling och hållbar kustutveckling

Två forskningsprojekt vid institutionen har beviljats medel från Formas, från utlysningen: ”Från forskning till praktik – metoder och verktyg”. Båda projekten får ca 2 miljoner kronor i finansiering.
stadsutveckling och kustsamhälle

En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen

Elisabeth Högdahl, Anja Petersén och Ola Thuvfesson

Projektet En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen vill vidareutveckla den platsutvecklingsmodell som skapats i forskningsprojektet Historien som utgångspunkt för innovativ stadsutveckling till en färdig modell och verktygslåda. Forskningsprojektet drevs under 2017-2019 av Lunds universitet och Helsingborgs stad isamverkan mellan forskare, kommunikatörer, planerare och invånare i Helsingborg.

Upplevelser och minnen som utgångspunkt

Modern stadsplanering bygger i mångt och mycket på ett fågelperspektiv där man gradvis närmar sig de människor man planerar för, via abstrakta översiktsplaner, detaljplaner och vidare ner till arkitekturen och utformningen av människors livs- och boendemiljöer. Forskningsprojektet skapade en modell som radikalt vänder på detta genom att istället utgå ifrån människors upplevelser av och minnen från platser. I nuläget är den dock inte så lätt att använda.

Användarvänlig modell

Projektet ska göra modellen möjlig att använda av många olika aktörer i olika sammanhang; processledare, planerare, byggbolag och arkitekter. Detta görs genom att föra en dialog med aktörerna och pröva modellen tillsammans med dem. Forskarna vill därmed skapa ett tydligare innehåll och en mer användarvänlig utformning. De positiva effekterna av detta kan bli många; det kommer att bli en användarvänlig modell och en modell som skapar delaktighet, närhet och igenkänning.


Fishing for solutions: from research to practical experiments for setting common goals for rural coastal development in Sweden / Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige

Ida Wingren och Sebastian Linke (Göteborgs universitet)

Med projektet vill forskarna utveckla och testa metoder för hur olika intressenter, ibland med konfliktfulla perspektiv, kan enas om en problembild och hitta gemensamma mål. Syftet med projektet är att genom praktisk experimentell tillämpning av befintlig och ny kunskap från forskningsresultat bidra till en ökad hållbar utveckling av kustsamhällen i Sverige.

Kompetensgrupp och arbete i fält

Projektet kommer att genomföras i olika steg där det första består av att etablera en kompetensgrupp som fungerar som en arena för diskussion och kunskapsutbyte mellan aktörer från olika myndighetsnivåer, intressegrupper och forskare. Det kommer även att genomföras fältarbete för att samla in kunskap och erfarenheter från platser med liknande utmaningar, samt anordnas workshops för att skapa en gemensam vision om hur kustsamhällena skall se ut samt hur man kan nå visionen.

Förståelse för lokal påverkan

Resultaten sammanställs i en ”erfarenhetskatalog” som kommer att vara till nytta för lokala intressenter, forskare och tjänstemän och inte minst för beslutsfattare som ser ett behov av att förstå hur åtgärder kan komma att påverka de lokala aktörerna.

Projektet drivs av Göteborgs Universitet tillsammans med Lunds Universitet och Simrishamns kommun.

 

Senaste nyheter

2020-01-17

Josefine Östrup Backe spikade sin avhandling

Josefine Östrup Backe spikade sin avhandling
2020-01-16

"Service Management har gett mig en trygg grund"

"Service Management har gett mig en trygg grund"
2019-12-20

Ny bok: Fika, Hygge and Hospitality

Ny bok: Fika, Hygge and Hospitality
2019-12-20

Forskare mötte industrin i vetenskapliga samtal om tång

Forskare mötte industrin i vetenskapliga samtal om tång
2019-12-12

Så blir butiken en destination

Så blir butiken en destination

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg