Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny bok: Handelsstad i förvandling

Våra forskare, Devrim Umut Aslan och Cecilia Fredriksson, har precis kommit med en ny bok om handelsstaden i förvandling. Vi frågade Devrim om han kunde berätta lite om boken.
Omslaget på boken Handelsstad i förvandling

Den här boken tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel och städer. De senaste decennierna har detaljhandeln förändrats på flera grundläggande sätt. Traditionella butiker befinner sig i en omställningsfas och har fått konkurrens från nya tjänster och alternativa handelsformer. Mycket pekar på att handelns fysiska utbredning kommer att krympa till förmån för den digitala. Samtidigt ställer allt kunnigare kunder utökade krav på sådant som sortiment, kompetens, service och tillgänglighet, information om ursprung och miljöpåverkan. Parallellt med denna utveckling ser vi en fortsatt utbyggnad av handelsplatser belägna utanför tätorterna.

Handel utgör en betydande del av ett aktivt stadsliv, något som leder till frågor om vad som kommer att hända med staden om handeln flyttas därifrån. Vilka dynamiker ligger bakom denna omstrukturering? Vad innebär denna utveckling för det traditionella butiksformatet? Vilka möjligheter och utmaningar kan vi ana i de nya former för handel som växer fram?

Kan du berätta lite om projektet?

Boken "Handelsstad i förvandling" är resultatet av ett forskningsprojekt "Handel Helsingborg", som jag rekryterades till som kommundoktorand. Att skriva boken, och vara en av de två redaktörerna, var ett sätt att redovisa delar av mitt uppdrag som doktorand, vilket jag är mycket glad över att ha uppnått. Vi har lyckats täcka ett brett spektra av ämnen kring detaljhandeln i Helsingborg från olika akademiska perspektiv. Vi har också utnyttjat flera olika forskningsmetoder och förhoppningsvis lyckats göra boken tillgänglig för en bredare publik.

Är det något som har överraskat dig under projektets gång? 

Som något av en nybörjare inom forskningen var det både mycket överraskande och lärorikt att ta del av det extremt hårda arbete det innebär att skriva en bok. Det krävde massiva insatser och många möten för att säkerställa att boken skulle bli sammanhängande och ha ett tillgängligt språk, en solid tematisk struktur och ett teoretiskt ramverk. Dessutom hade vi som mål att ha kortare kapitel vilket också var förvånansvärt svårt, att skriva i en så kompakt form.

Vem är boken för?

Boken utgår från tre globala trender inom detaljhandeln: nya konsumtionspraktiker, nya digitala tekniker samt en förändrad detaljhandelsgeografi. Boken är tänkt att användas som litteratur i undervisningen på institutionens kandidatprogram men även på andra relevanta retailutbildningar i Sverige.

Min förhoppning är också att boken ska kunna hjälpa Helsingborgs stad att utveckla strategier för en mer hållbar detaljhandel i framtiden. Det finns mycket material i boken som kan vara till nytta för handlare och fastighetsägare. Sedan forskningsprojektets början har vi haft en nära kontakt med kommunen och detaljhandelsföretag i Helsingborg. Därför var det viktigt för oss att boken också skulle innehålla en tillämpad del.

Vad händer nu?

Samtliga av bokens författare är knutna till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Jag ingår i forskningsprogrammet "Retail destination" som leds av Cecilia Fredriksson. Inom ramen för detta forskningsprogram arbetar jag med min avhandling som handlar om shopping på en lokal gata i Helsingborg. Förutom det arbetar jag med att skriva en artikel som diskuterar den historiska detaljhandelns utveckling på samma gata.

Du kan köpa boken på Bokus eller på Adlibris.

 

Senaste nyheter

2018-11-15
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
2018-11-14
De fick chansen att göra internship på H&M
De fick chansen att göra internship på H&M
2018-11-05
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
2018-10-19
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
2018-10-11
Att förebygga avfall
Att förebygga avfall

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg