Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytänkande till hjälp för utsatta barn

Kommunerna har idag svårt att hantera den akuta ökningen av antalet utsatta barn. Problemen har lett till tung arbetsbelastning för de anställda – och till allt längre väntetider för barn som behöver stöd snabbt. Ett nytt forskningsprojekt som leds av institutionens forskare Katja Lindqvist och Ulrika Westrup har precis startat. ”Vi kommer att arbeta för att skapa utrymme i kommunerna för att underlätta för barn att få just det stöd de har behov av, utan att bli slussade mellan en massa människor och enheter”, säger Katja Lindqvist.
Ulrika Westrup och Katja Lindqvist
Ulrika Westrup och Katja Lindqvist

Projektet "Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet" tar sin utgångspunkt i att väntetiden för insatser till barn som far illa, som har sociala problem eller behöver bostad och fungerande skolgång är oacceptabelt lång. En av orsakerna till det är det stora antalet ensamkommande flyktingbarn. Problemen inom socialförvaltningens område, med hög personalomsättning och sjukfrånvaro är en annan orsak, liksom att skolan har allt fler barn med extra behov av pedagogiskt stöd.

Nya arbetsformer behövs

En central utgångspunkt är att det behövs nya arbetsformer i kommunerna för att trygga enskilda barns akuta behov av stöd. I projektet framhålls betydelsen av nytänkande bland verksamhetschefer och ledamöter i social- och skolnämnder. Särskilt viktigt är samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

På kort sikt är målet med projektet att öka kunskapen bland tjänstemän och politiker om användarorienterad effektivitet, om krav på förändrad organisation och om innovationer rörande kommunala välfärdstjänster. 

Det handlar också om att presentera konkreta förslag till organisering för ökad innovationsförmåga.

Utrymme för innovation

På lång sikt är målet att projektet ska hjälpa kommunerna att använda en hållbar modell för innovationsledning. Förhoppningen är också att sprida erfarenheterna till andra kommuner och att öka den forskningsbaserade kunskapen om villkoren för tjänsteinnovation i offentliga verksamheter.

För att hitta nya lösningar måste akutdrivna verksamheter i kommuner se över ledning och organisering. 

– Utmaningarna för ledning och organisering inom offentlig förvaltning är mer komplexa än i privata företag, konstaterar Katja Lindqvist.

– Vårt projekt handlar om att skapa utrymme i kommunala förvaltningar för innovation, eftersom man i vardagen sällan har tid för sådant utvecklingsarbete.

Grannstäder samarbetar

Under året har utvecklingsarbete börjat hos Helsingborg stad och Landskrona stad med målet att stödja den ökande gruppen av utsatta barn.

I Helsingborg syftar utvecklingsarbetet bland annat till att ensamkommande barn som är analfabeter ska kunna avsluta en gymnasieutbildning. I båda kommunerna handlar det också om att skapa nya ledningsstrukturer i socialtjänstens basverksamhet.

– Projektet är tvåårigt, och vår ambition är att tillsammans med anställda i förvaltningarna och vid behov politiker ha tagit fram en modell för hållbar ledning av innovation i denna typ av akutdrivna verksamheter som faktiskt används. Vi kommer också att sprida kunskap från projektet till både studenter, den offentliga sektorn och forskare nationellt och internationellt, framhåller Katja Lindqvist.

Flera konferenser

Forskare och praktiker ska samarbeta under hela projektet, som genomförs i form av flera olika dialogkonferenser, med början nu under november. 

Projektets omfattning är på totalt tre miljoner kronor där Vinnova finansierar med två miljoner. 

 

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Katjas personliga profil

Epost: katja [dot] lindqvist [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042 - 35 66 27

 

Ulrika Westrup

Ulrika Westrup

Ulrikas personliga profil

Epost: ulrika [dot] westrup [at] ism [dot] lu [dot] se
Tel: 042 35 65 98

Nyheter

2018-05-21
Forskare mötte turismbranschen till frukost
Forskare mötte turismbranschen till frukost
2018-05-07
Alice Bah Kuhnke besöker Campus Helsingborg
Alice Bah Kuhnke besöker Campus Helsingborg
2018-04-27
På jakt efter det unika på skånska landsbygden
På jakt efter det unika på skånska landsbygden
2018-04-26
Bli bättre på ledarskap och hjälp nya studenter
Bli bättre på ledarskap och hjälp nya studenter
2018-04-24
Forskning om servicemötet beviljas medel från Handelsrådet
Forskning om servicemötet beviljas medel från Handelsrådet

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg