Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendiater 2016

Under avslutningsceremonin den 8 juni delas varje år ut en rad olika stipendier till de bästa examensatsarbetena i olika kategorier. I år delades det ut totalt 6 stipendier för bästa examensarbeten inom Service management och logistik samt ett hedersomnämnande inom jämställdhet.
Stipendie i jämställdhetskategorin.

Visita/Tyra och Agnar Meurlings stiftelses stipendier på 
8 000 kronor 

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom turismbranschen.

Motivering: Författarna har skrivit sitt examensarbete med stor medvetenhet och vetenskaplig noggrannhet. Det finns en mycket tydlig röd tråd igenom de olika delarna i arbetet, där titel, problemformulering, syfte, metod, teori och slutsatser bygger på varandra. Författarna kan dra viktiga och tydliga slutsatser som grundar sig på ett genuint fotarbete.

  • Moa Bloom och Sarah BoustedtLand i sikte! En fallstudie om hållbarhetsstrategier på en kryssningsdestination

Stipendiaterna Moa Bloom och Sarah Boustedt

 

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom hotell- och restaurangbranschen.

Motivering: Examensarbetet är ett mycket intressant arbete med ett aktuellt tema. Examensarbetet belyser hur frågor kring risk, säkerhet och förtroende ställs på sin spets i en ny och växande form av verksamhet inom den så kallade delningsekonomin, där utbyte av tjänster sker mellan privatpersoner. Uppsatsen förenar på ett kreativt sätt olika teoretiska perspektiv, och med god analytisk blick och kritisk förmåga belyser författarna hur män och kvinnor förhåller sig till denna nya form av sociala gemenskap via kommersiellt värdskap.

  • Daniel Andersson och Hidayah AbdulsomadÄr Airbnb till för alla? En kvalitativ studie om värdarnas förhållningssätt till risk och säkerhet

Stipendiaterna Hidayah Abdulsomad och Daniel Andersson

 

Svensk Handel syds stipendium på 8 000 kronor 

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom retailbranschen.

Motivering: Examensarbetet behandlar kunders uppfattning och attityd till butikers egna märkesvaror och andra leverantörers varumärken. Vidare diskuteras hur valet mellan butikens eget varumärke och andra leverantörers varumärke är beroende av sociala aspekter i kundens beslutsprocess. Studiens resultat är intressant för butikers framtida strategi avseende kedjeegna varumärken. Examensarbetet diskuterar således på ett mycket bra sätt ett ämne som berör många och har en tydlig strategisk betydelse för handeln.

  • Julia Eriksson och Johanna HelinKampen om konsumenterna - En studie om egna märkesvaror respektive leverantörers märkesvaror i dagligvaruhandeln

Stipendiaterna Julia Eriksson och Johanna Helin

 

Helsingborgs stads stipendium på 8 000 kronor 

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna hälsofrågor.

Motivering: Examensarbetet behandlar den tuffa utmaningen för chefer att både kunna hantera både administration och utveckling och hur självreflektion kan var en viktig del i att ge sig själv förutsättningar i sitt chefskap. Författarna förmår att tydliggöra denna problematik och utmaning på ett mycket intressant och underbyggt vis. Här finns en hög analytisk skärpa. Examensarbetet ger ett värdefullt bidrag till ökade kunskap om förutsättningar för ett gott chefskap.

  • Camilla Bengtsson och Lisa Åkesson, Så mycket att göra – så lite tid, En fallstudie av chefers upplevelse och hantering av balans mellan administration och verksamhetsutveckling

Stipendiaterna Camilla Bengtsson och Lisa Åkesson

 

Marknadsföreningen i Helsingborgs stipendium på 7 500 kronor

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring.

Motivering: Uppsatsen berör ett mycket aktuellt tema kring marknadsföring då den diskuterar samspelet mellan och integrationen av det digitala och det fysiska inom handeln. Mer specifikt diskuterar författarna på ett förtjänstfullt och insiktsfullt sätt hur handelsföretags användning av det fysiska forumet påverkas av digitaliseringen. 

  • Stina Kymmer Gustafsson och Mikaela SethFysiska butiker i en digitaliserad handel - En fallstudie i hur och varför multi-kanala företag praktiskt använder fysiska forum i relation till digitala forum

Stipendiaterna Stina Kymmer Gustafsson och Mikaela Seth

 

Nowaste Logistics stipendium på 10 000 kronor

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen.

Motivering: Författarna visar på ett balanserat sätt för- och nackdelar med bygglogistikcenter, tex när det gäller arbetssäkerhet, avfallshanteringen, och kostnader, samt pekar på möjliga strategier att utveckla sådana. De integrerar logistik och tjänstevetenskaps kunskaper på ett föredömligt sätt.

  • Pontus Wifvesson och Mikael ÖbergBygglogistikcenter - En möjlighet att förbättra samordningen och minska slöseriet inom byggbranschen?

Stipendiaterna Pontus Wifvesson och Mikael Öberg

 

MINEs hedersomnämnande 

Till bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Motivering: Examensarbetet tar sin utgångpunkt i vårt behov att öka mångfalden i våra organisationer och att leda mångfaldsarbetet. Genom att se närmare på de diskurser som utmärker olika böcker kring ledning av mångfaldsarbetet visar författarna på att vår mycket traditionella, normativa och stereotypa bild av ledarskap även genomsyrar denna typ av arbete. Detta kan ses som mycket problematiskt då mångfaldsledningen, som den beskrivs i dess böcker, inte fungerar som normbrytande utan istället utestängande.

  • Johanna Persson och Anibal Pinera GomezEtt inkluderande ledarskap? Framställningen av ledarskap i ledarskaps- och diversity managementlitteratur

Stipendiaterna Anibal Pinera Gomez  och Johanna Persson

 

 

Senaste nyheter

2019-06-20

Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan!

Stadskärnan är död. Länge leve stadskärnan!
2019-06-18

Innovativ stadsutveckling med hjälp av berättelser och minnen

Innovativ stadsutveckling med hjälp av berättelser och minnen
2019-06-17

Förpackningsfritt i handeln förändrar vårt sätt att shoppa

Förpackningsfritt i handeln förändrar vårt sätt att shoppa
2019-06-17

Satsning på Absolute Home skapar positiv framtidstro i Åhus

Satsning på Absolute Home skapar positiv framtidstro i Åhus
2019-06-14

Stipendier till årets fyra bästa kandidatuppsatser

Stipendier till årets fyra bästa kandidatuppsatser

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg