Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendiater 2017

Under avslutningsceremonin den 7 juni delas varje år ut en rad olika stipendier till de bästa examensatsarbetena i olika kategorier. I år delades det ut totalt sju stipendier för bästa examensarbeten inom service management, logistik samt jämställdhet.
Hannah Vidberg och Sandra Tinsveds tog emot ett stipendium för det bästa examensarbetet inom Service management som behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Hannah Vidberg och Sandra Tinsveds tog emot ett stipendium för det bästa examensarbetet inom Service management som behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

MINE

MINE vill ge ett stipendium till bästa examensarbetet för kandidatexamen i mångfaldsutveckling som behandlar intressanta, relevanta och angelägna jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Motivering: De visar hur jämställdhetsdokumenten skriver fram individuella problemrepresentationer. Med kopplingar till det teoretiska ramverket argumenterar författarna för vikten av att förstå individerna som ingår i det kommunala jämställdhetsarbetet som del av en diskursiv ordning som sätter gränser för hur de kan agera. Uppsatsen utgör en originell och väl genomförd forskningsuppgift med en metodiskt genomförd och självständig analys.

Titel: Premierandet av det autonoma subjektet – en analys av den kommunala kontextens jämställdhetsdiskurs

Författare: Andrea Frisk och Tove Larsson

Andrea Frisk och Tove Larsson tog emot ett stipendium för bästa examensarbetet i mångfaldsutveckling som behandlar intressanta, relevanta och angelägna jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Andrea Frisk och Tove Larsson.

 

Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut ett stipendium till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna jämställdhets- och mångfaldsfrågor:

Motivering: Uppsatsen har tagit sig an ett svårt och högaktuellt ämne: hur unga asylsökande integreras i svenska samhället. Med hjälp av diskursanalys målar de upp en obekväm men viktig bild. Trots goda intentioner från alla inblandade bidrar ett studerat integrationsprojekt till att bekräfta ungdomarna som icke-svenska. Pojkarna lämnas ensamma med ansvaret att integreras i samhället Uppsatsen bidrar till förståelsen av reproduktion av normer inom människonära tjänster.

Titel: ”Typ du är född i fel land liksom, tyvärr” – En fallstudie om vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden

Författare: Hannah Vidberg och Sandra Tinsveds

Hannah Vidberg och Sandra Tinsveds
Hannah Vidberg och Sandra Tinsveds

 

Visita Fondförvaltning/ Meurlingska stiftelsen

Tyra och Agnar Meurlings stiftelses stipendium på 8 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom turismbranschen:

Motivering: Detta examensarbete studerar på ett förtjänstfullt sätt möjligheter och utmaningar som självbetjäningsteknologi medför för värdeskapande.  Uppsatsen, som är intressant och välskriven, belyser teknikutvecklingens konsekvenser för turistbyråerna på ett mycket upplysande och intressant sätt. Uppsatsen stora styrka är analysen där skribenterna förmår greppa problemställningens hela komplexitet.

Titel: Det är nya tider nu – En kvalitativ studie om synen på värde och förhållningssättet till självbetjäningsteknologi bland turismutvecklare

Författare: Henrik Rydberg och Renée Björsell Thor

Henrik Rydberg och Renée Björsell Thor (ej närvarande)
Henrik Rydberg och Renée Björsell Thor (ej närvarande)

 

Visita Fondförvaltning/ Meurlingska stiftelsen

Tyra och Agnar Meurlings stiftelses stipendium på 8 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom hotell- och restaurangbranschen:

Motivering: Genom en stilistiskt flyhänt och informativ prosa visar uppsatsen hur veganer i ett matlandskap som inte alltid har ett utbud till deras fördel utvecklar en shoppingkompetens utifrån materiella och teknologiska artefakter som gör det möjligt för dem att leva upp till sin kosthållning. Genom subtil användning av praktikteori fyller uppsatsen ett angeläget forskningsunderskott kring etisk konsumtion.  

Titel: Den veganska praktikens utmaningar – En kvalitativ studie om vilka olika strategier veganer tillämpar för att hantera utmaningar i matlandskapet

Författare: Hanna Lundgren & Louise Linnanheimo

Hanna Lundgren och Louise Linnanheimo
Hanna Lundgren och Louise Linnanheimo

 

Svensk Handel syd

Branschorganisationen Svensk Handel Syds stipendium på 8 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom retailbranschen:

Motivering: Ett välskrivet arbete som behandlar snabbkassan; ett vardagligt, aktuellt och växande fenomen. Arbetet visar att det inte bara är den tidsvinst som användandet av snabbkassan kan generera som utgör ett mervärde för konsumenten. Snabbkassan kan även vara ett identitetsskapande verktyg.

Titel: Snabbkassan – Självservicetjänster, vardagliga handlingar eller meningsskapande upplevelser?

Författare: Karin Axelsson och Evelina Carlsson

Karin Axelsson och Evelina Carlsson
Karin Axelsson och Evelina Carlsson

 

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad som ger ett stipendium på 8 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna hälsofrågor:

Motivering: Uppsatsen diskuterar det aktuella fenomenet självledarskap på ett kritiskt och samtidigt engagerat sätt. Författarna bidrar till en nyanserad och fördjupad diskussion genom att lyfta fram uppfattningar om självledarskap, strategier för självutveckling och hur det kan påverka chefers upplevelse av sin ledarroll.

Titel: Jaget före laget – Att leda sig själv för att kunna leda andra

Författare: Simon Andersson och Linus Nilsson

Simon Andersson och Linus Nilsson
Simon Andersson och Linus Nilsson

 

Marknadsföreningen i Helsingborg

Marknadsföreningen i Helsingborg som delar ut ett stipendium om 7 500 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring:

Motivering: Med en hög analytisk skärpa tar författarna med oss på en spännande resa i internt varumärkesbyggande. Läsaren får en fördjupad insikt i att ledare inom franchiseverksamhet inte alltid väljer att arbeta med varumärkesbyggandet. Personliga inställningar spelar här en stor betydelse för hur lojal ledaren är mot kedjans koncept. 

Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

Författare: Cassandra Bergqvist och Victoria Persson

Cassandra Bergqvist och Victoria Persson
Cassandra Bergqvist och Victoria Persson

 

Nowaste

Nowaste Logistics som delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen.

Titel: Jag vill ha det nu! – En studie om hur crowd logistics utvecklar sista milen leveranser

Författare: Petra Boström och Johanna Weidenmark

Petra Boström och Johanna Weidenmark
Petra Boström och Johanna Weidenmark

 

 

Senaste nyheter

2018-11-15
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
2018-11-14
De fick chansen att göra internship på H&M
De fick chansen att göra internship på H&M
2018-11-05
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
2018-10-19
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
2018-10-11
Att förebygga avfall
Att förebygga avfall

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg