Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendier till årets fyra bästa examensarbeten

På årets avslutningsceremoni premierades de bästa examensarbetena inom mångfald, retail, hälsa och logistik.
Julia Nordgärd och Emelie Sjöström tog emot Helsingborg stads stipendium av Agneta Kallstenius

Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne ger ett stipendium på 8 000 kr till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stipendiet delas ut av Göran Melin.

Motivering: Finns det ledare, finns det också följare och även en maktrelation dem emellan. Genom att ställa frågor om hur makt ändras och utövas belyser författarna till denna uppsats att det i en maktrelation ändå finns utrymme för egenmakt. Det finns ett slags micromakt då den förgivettagna makthierarkien omförhandlas utifrån situationens flyktiga tillfälligheter. Hur denna omförhandling görs är genomsyrat av tillskrivna rollspecifika attribut som ger agerandet vissa ramar.

Genom ett kvalitativt material får vi som läsare insyn i detaljhandelns vardagliga vedermödor. Men författarna skriver: "…det finns sätt för följarna att utöva makt, inte bara över sin närmaste ledare utan även mot företaget som organisation." Och med denna analys förlänger författarna följarnas micromakt och erbjuder dem att omförhandla, inte bara sitt eget utrymme utan även den struktur organisationen är en del av.

Författarna visar i sin uppsats att det vardagliga och ordinära inte är så anspråkslöst som det vid första anblick verkar.

Titel: Följarskapets makt – Klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag

Författare: Josefine Bergdahl och Johanna Bakos

Johanna Bakos tog emot Sparbanksstiftelsens stipendium
Johanna Bakos tog emot Sparbanksstiftelsens stipendium

 

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet ger ett stipendium på 10 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom retailbranschen. Stipendiet delas ut av Bengt Larsson.

Motivering: Detta är gedigen och viktig studie som visar hur komplex förståelsen av logistik kan vara för aktörer inom ett citylogistikprojekt. Den uppmärksammar oss på utmaningarna med att privata aktörer och allmännyttiga aktörer har mycket olika syn på logistikens roll. Uppsatsens praktiska fynd är direkt användbara för aktörer i retailbranschen, med sitt fokus på "last mile", såväl som för aktörer med fokus på platsutveckling och kommunal service. Studien uppmärksammar läsaren på att det teoretiska begreppet värdeskapande är centralt men motsägelsefullt när citylogistik ska bli verklighet, bland annat därför att slutkonsumenten – den som handlar på postorder och förväntar sig leverans hem i brevlådan – faktiskt inte ser värdet i tjänsten utan bara tar den för givet. Frågan vem som är kund/aktör/värdeskapare handlar i slutänden om vem ska se värdet i tjänsten citylogistik. Retailföretagen? Kommunens ansvariga? Invånarna i staden? Här finns ett vetenskapligt bidrag som placerar uppsatsen med sin tydliga empiri, i forskningens framkant.

Titel: ”Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse om en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

Författare: Frida Andersson och Josefin Andersson

Frida Andersson och Josefin Andersson fick årets stipendium av Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet
Frida Andersson och Josefin Andersson fick årets stipendium av Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet

 

Helsingborg stad

Helsingborg stad ger ett stipendium på 8 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna hälsofrågor. Stipendiet delas ut av Agneta Kallstenius.

Motivering: Hälso- och sjukvården är en av de viktigaste branscherna i ett välfärdssamhälle; det är en komplex bransch där hierarkier och funktionssätt bevaras allt som oftast av hävd. Trots denna komplexitet kan det i mötet med en patient inte vara otydligt vem som gör vad och inte heller hur något ska utföras. Det finns inte heller något utrymme för att tvista om hur läkaren ska förhålla sig till sjuksköterskans roll och vice versa. Branschen upprätthålls av implicita antaganden om hur verksamheten ska skötas.

Genom ett rikt material visar författarna till denna uppsats hur sjuksköterskor i sin vardag är involverade i maktspel och flytande hierarkier. Själva branschen är egentligen inte viktig, däremot är omvårdnadstillfället den situation då hela hälso- och sjukvårdens funktionssätt ställs på sin spets. Denna situation aktualiserar flera dimensioner och nivåer av ledarskap vi som patienter inte ska märka – men de finns där som en dold gestalt.

Författarna har på ett enkelt språk klätt ett komplext och viktigt fenomen vi alla någon gång varit i kontakt med och som vi tar för givet ska fungera obemärkt och sömlöst.

Titel: Spindeln i nätet. En studie om flerdimensionella hierarkinivåer inom sjukvården

Författare: Emelie Sjöström och Julia Nordgärd

Julia Nordgärd och Emelie Sjöström fick stipendium av Helsingborg stad
Julia Nordgärd och Emelie Sjöström fick stipendium av Helsingborg stad

 

Nowaste

Nowaste Logistics ger ett stipendium på 10 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen. Stipendiet delas ut av Jesper Brandin.

Motivering: Denna väl avgränsade och välskrivna uppsats visar hur fjärdepartslogistik innefattar en komplex integrering av försörjningskedjans alla komponenter och ett för kunden större överlåtande av sin verksamhet. Detta ställer högre krav på tillit i relationen mellan företaget och kund än logistikoutsourcing någonsin tidigare gjort. Uppsatsen identifierar en central paradox, nämligen att utvecklingen av att fjärdepartslogistiklösningar kräver en villighet från kunden att släppa ifrån sig kontroll, för att fjärdepartslogistikföretag ska kunna förse kunden med mer kontroll. Studien, som använder sig av en kvalitativ metodologisk ansats, visar på ett systematiskt och övertygande sätt betydelsen av mjuka variabler som tillit för innovation inom logistik.

Titel: Att släppa kontroll för att få kontroll. En studie om fjärdepartslogistiska relationer

Författare: Erik Göthner och Fredrik Svensson

Erik Göthner och Fredrik Svensson fick stipendium av Nowaste
Erik Göthner och Fredrik Svensson fick stipendium av Nowaste

 

Senaste nyheter

2018-12-11

Ida blir årets tredje doktor i tjänstevetenskap

Ida blir årets tredje doktor i tjänstevetenskap
2018-11-26

Ökande turism orsakar problem i städerna

Ökande turism orsakar problem i städerna
2018-11-15

Miljonregn över forskning om hållbar turism och marina livsmedel

Miljonregn över forskning om hållbar turism och marina livsmedel
2018-11-14

De fick chansen att göra internship på H&M

De fick chansen att göra internship på H&M
2018-11-05

Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor

Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg