Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Trygga och attraktiva stadskärnor

Säkerhet i besöksnäringen är en alltmer aktuell fråga för näringens företag, evenemang och andra mötesplatser. Idag görs omfattande globala, nationella och lokala ansträngningar för ökad säkerhet, bland annat genom att stävja terror och säkra transporter. Den 13 november arrangeras en temakonferens på ämnet.
Temakonferens 13 november
Deltagare i forskningsprojektet "Rädslans geografi", från vänster: Ola Thufvesson (Institutionen för service management och tjänstevetenskap), Cecilia Cassinger, Maria Månsson och Jörgen Eksell (Institutionen för strategisk kommunikation).

Säkerhet är även en del av det större begreppet "social hållbarhet", som bland annat inbegriper att minska risker för att besökare och verksamheter utsätts för rån, stölder, sexualbrott, hot och våld.

Den internationella forskningen om platsvarumärken och marknadsföring av städer har under senare år fokuserat allt mer på säkerhet som konkurrensfördel. Den samtida terrorismen riktar sig framförallt mot folkrika platser med inhemska och internationella besökare i syfte att skapa politisk instabilitet och oro och rädsla. Besöksnäringen är därför ett särskilt sårbart mål för terrordåd och hög grad av upplevd trygghet i städer är viktigt för att attrahera besökare, investerare och nya invånare.

Ett axplock ur programmet:

  • Eli Avraham är professor i kommunikation vid University of Haifa i Israel. Han forskar inom platsutveckling med fokus på platsers säkerhet, krishantering och mediestrategier. Eli Avraham har särskilt studerat krisdrabbade platsers kamp för återställande av image och förtroende.
  • Forskningsprojektet Rädslans geografi undersöker hur rädslor för terrordåd framträder i föreställningar hos besökare i urbana miljöer samt hur rädslan bemöts i städers marknadsföringsarbete och fysiska insatser i stadskärnor. Forskningen bedrivs vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet och finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.

Konferensen arrangeras av Lunds universitet, Campus Helsingborg i samarbete med Svenska Stadskärnor.

 

Senaste nyheter

2019-11-19

Forskare om konsumtionens julafton: Black Friday

Forskare om konsumtionens julafton: Black Friday
2019-11-19

Upplevd trygghet är en viktig del i stadens attraktivitet

Upplevd trygghet är en viktig del i stadens attraktivitet
2019-11-14

Stefan Gössling en av Sveriges mest citerade forskare

Stefan Gössling en av Sveriges mest citerade forskare
2019-11-14

Forskare: Yrkesfiskare på väg att dö ut

Forskare: Yrkesfiskare på väg att dö ut
2019-11-12

Trender som utmanar detaljhandeln

Trender som utmanar detaljhandeln

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg