Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Upplevd trygghet är en viktig del i stadens attraktivitet

Forskare och praktiker möttes på konferens om trygga och attraktiva stadskärnor.
Svenska stadskärnor

En rad forskare och praktiker samlades på Campus Helsingborg för att diskutera trygghet i svenska städer på Svenska Stadskärnors temakonferens ”Trygga och attraktiva stadskärnor”. Konferensen anordnades i samarbete med forskare i projektet Rädslans geografi som finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF). I projektet undersöker forskare från institutionen för strategisk kommunikation och institutionen för service management strategier för och upplevelser av trygghet i 10 svenska städer från ett kommunikationsgeografiskt perspektiv.

Forskarna i projektet presenterade en större studie utförd under sommaren 2019 om besökares upplevelser av trygghet i 10 utvalda svenska stadskärnor. En av slutsatserna i studien är att upplevelsen av trygghet är nära sammankopplat med stadens image och attraktivitet. En positiv image ökar upplevelsen av trygghet. Forskarna menade också att en socialt hållbar urban miljö är en förutsättning för en attraktiv stad.

På konferensen talade även flera profilerade aktörer inom ämnet: Elisabeth Högdahl, fil dr, ISM och Jessica Engvall, kommunikationschef på Helsingborg stad, Per Eriksson, VD för City i samverkan, Emelie Romé, landskapsarkitekt på Sweco, Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel samt Eli Avraham, professor i kommunikation vid universitetet i Haifa. Talarna underströk vikten av ett målmedvetet och långsiktigt kommunikationsgeografiskt arbete för att främja trygghet på utsatta platser i stadskärnan. Eli Avraham har under lång tid studerat krisdrabbade städers kommunikationsstrategier. I sitt anförande lyfte han särskilt fram de senaste årens förskjutning i trygghets- och säkerhetsarbete från säkerhetstjänst till stadsplanerare, marknadsförare och kommunikatörer.  Per Eriksson talade om deras framgångsrika trygghetsåtgärder på Sergels Torg (även kallad ”plattan”). Han menade att nyckeln till trygghet är att vårda och ta hand om utsatta platser – en modell som nu Helsingborg kommer att inspireras av i arbetet med att öka den upplevda tryggheten i stadskärnans södra delar.

 

Hör röster från konferensen här

 

 

Senaste nyheter

2020-01-17

Josefine Östrup Backe spikade sin avhandling

Josefine Östrup Backe spikade sin avhandling
2020-01-16

"Service Management har gett mig en trygg grund"

"Service Management har gett mig en trygg grund"
2019-12-20

Ny bok: Fika, Hygge and Hospitality

Ny bok: Fika, Hygge and Hospitality
2019-12-20

Forskare mötte industrin i vetenskapliga samtal om tång

Forskare mötte industrin i vetenskapliga samtal om tång
2019-12-12

Så blir butiken en destination

Så blir butiken en destination

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg