Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utmaningar i välfärdens stuprör

Våra forskare, Ulrika Westrup och Malin Espersson, har tillsammans med Annika Nilsson och Andreas Olsson från Helsingborgs stad samt Lisbeth Gyllander Torkildsen från Landskrona stad, precis kommit med rapporten "Utmaningar i välfärdens stuprör - stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet". Vi frågade Ulrika om hon kunde berätta om projektet.
Framsidan av rapporten "Utmaningar i välfärdens stuprör".

Vad handlar rapporten om?

Under flyktingsvågen 2015 noterade man i Helsingborg att det kom många unga asylsökanden som hade ingen eller mycket kort skolbakgrund. Så många analfabeter i den åldersgruppen hade man inte tagit emot i staden tidigare och stadens verksamheter behövde bättre förstå den här målgruppen och hur man inom skola, socialtjänst och arbetsmarknad kan arbeta för att ge dem så god service som möjligt. 

Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet (FoU Helsingborg) fick i uppdrag av förvaltningsdirektörerna för Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad att genomföra ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syftet att öka kunskaperna om vilka faktorer som stödjer eller hindrar läs- och skrivutveckling hos ungdomar i åldern 16 till 20 år med begränsad läs- och skrivkunnighet och möjliggöra ett självständigt liv för ungdomarna. 

Har ni fått någon respons? 

Rapporten är ny men redan nu har vi fått en hel del uppmärksamhet. Ämnet är aktuellt inom flera av stadens verksamheter, och också i andra kommuner. Många har varit intresserade av att ta del av rapporten och deras första reaktioner har varit att det är bra att få dessa frågor belysta av forskningen. Man får en större förståelse när vardagsnära situationer beskrivs och analyseras utifrån forskningsteorier. Samtidigt är studien genomförd i Helsingborg vilket gör att den upplevs som verksamhetsnära. "Det är ju vår egen verksamhet det handlar om!" Många tycker också det är positivt att både ungdomarnas och professionernas röster får ta plats i rapporten. 

Har det dykt upp något oväntat under projektet? 

Samarbetet mellan alla involverade – ungdomarna, medarbetare och chefer från olika förvaltningar, FoU Helsingborg och forskarna har gått otroligt smidigt. Det har varit väldigt spännande att genomföra en studie med så många och viktiga personer och funktioner involverade. Samtidigt har vi i projektet påverkats av alla de förändringar som skett i samhället de senaste två åren, med bl.a. förändrad invandringpolitik och stora utmaningar för våra samhällsfunktioner, inte minst inom skolan och socialtjänsten.    

Vad händer nu?

Rapporten utgör ett viktigt underlag i ett pågående forskningsprojekt som är finansierat av Vinnova och heter ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet”. I projekt utvecklar forskarna Katja Lindqvist och Ulrika Westrup nya arbetssätt för tjänsteinnovation tillsammans med en arbetsgrupp inom Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. En del i detta projekt handlar om samverkan mellan skola och socialtjänst och har fokus på nyanlända ungdomar som går på språkintroduktion. Rapporten kommer också att utgöra ett underlag till en eller flera vetenskapliga artiklar. En artikel är redan påbörjad och skrivs av Malin Espersson, Annika Nilsson (FoU) och Ulrika Westrup.

Läs rapporten "Utmaningar i välfärdens stuprör - stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet". (pdf)

 

Senaste nyheter

2018-11-15
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
Hållbar turism och marina livsmedel bland nya projekt som får finansiering
2018-11-14
De fick chansen att göra internship på H&M
De fick chansen att göra internship på H&M
2018-11-05
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
Elisabeth Högdahl: Myten om Söder – och Hans Roslings fula skor
2018-10-19
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
Masterutbildningar inom hållbarhet och mot kultursektorn startar 2019
2018-10-11
Att förebygga avfall
Att förebygga avfall

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg