Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är överturism? Ny rapport ger översikt.

Jan Henrik Nilsson och Cecilia Cassinger (Institutionen för strategisk kommunikation) är författare till en ny rapport om överturism. Rapporten ger en översikt av den internationella forskningen kring överturism som ett socialt fenomen.
Massturism

Genom att beskriva överturismens olika definitioner, drivkrafter och platseffekter är syftet med rapporten att öka förståelsen för dess utbredning och konsekvenser för den svenska besöksnäringen.

- Överturism beskriver ett tillstånd när det kommer så många turister till en plats att det får negativ påverkan på såväl lokalbefolkningens livskvalitet som på turisternas upplevelse av platsen, säger Jan Henrik Nilsson.

- Än så länge är det en situation som endast uppkommit tillfälligtvis på svenska destinationer. Men med tanke på turismens starka tillväxt och ökande betydelse på många håll kan det vara klokt att följa den internationella utvecklingen för att undvika att turismen utvecklas på ett ohållbart sätt även i Sverige, fortsätter Cecilia Cassinger.

Resonemanget blickar också framåt och ger förslag på åtgärder och alternativa sätt att tänka kring turism, vilket främjar en framtida hållbar turismutveckling. Forskarna tror att även om vi inte tänker att turismen har en negativ inverkan på svenska destinationer idag, kan det vara en högst relevant fråga att diskutera i framtiden. Det är troligt att de strukturella faktorer som drivit turismutvecklingen de senaste decennierna kvarstår, även om det blir i förändrad form.

Ta del av rapporten i sin helhet

Läs mer om forskningsprojektet Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Senaste nyheter

2020-05-25

Malin Zillinger: "Turismen är samhällsbärande och inget vi ska sluta med"

Malin Zillinger: "Turismen är samhällsbärande och inget vi ska sluta med"
2020-05-19

Influencers arbete utmanar traditionella uppfattningar om mode och ålder

Influencers arbete utmanar traditionella uppfattningar om mode och ålder
2020-05-13

Vad är överturism? Ny rapport ger översikt.

Vad är överturism? Ny rapport ger översikt.
2020-05-11

Wilma tilldelas stipendium för examensarbete

Wilma tilldelas stipendium för examensarbete
2020-05-11

Johan Alvehus: ”Forskarnas gräl är kärnan i vetenskapen”

Johan Alvehus: ”Forskarnas gräl är kärnan i vetenskapen”

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg