Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Boksläpp! Ny internationell guide om Shared Mobility inom EU-projektet EU-Share North

Shared mobility

En ny bok om Shared Mobility har precis släppts, ett resultat av ett samarbete inom EU - Share North projektet med deltagare från Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland och Norge. Från Lunds universitetet finns två av medförfattarna, Torleif Bramryd och Michael Johansson, båda forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Vårt ansvar i Share North projektet har varit att klarlägga hur etablerandet av ”delnings-mobilitet” med bilpooler och ”Mobility Hubs”, kan medföra ett minskat behov av asfalterade vägytor och parkeringsplatser, berättar Torleif Bramryd. "Mobility Hubs" innebär smarta bytesnoder mellan olika transportsätt och genom att införa sådana kan man istället få fler grönytor, som i sin tur bidrar med ekosystemtjänster - dvs filter för luft och vatten, avdunstning av regnvatten, motverkande av översvämningsrisker, rekreationsytor samt sociala mötespunkter.

Michaels arbete har fokuserat på själva mobilitetsaspekterna kopplade till bilpooler, medan Torleifs arbete haft tonvikt vid att klarlägga de positiva effekter på klimat och stadsplanering som den hållbara mobiliteten innebär.

Bilpooler innebär att parkeringsnormerna kan sänkas, dvs den andel parkeringsplatser som skall avsättas per lägenhet vid nybyggen. Parkeringsnormen har tidigare i Sverige varit 1 parkeringsplats per lägenhet, men får sänkas om bilpooler inrättas. I Sverige talar man i regel om att sänka parkeringsnormen ner till ca 0,7, men i centrala Bremen i Tyskland ligger parkeringsnormen idag på 0,3.

Torleif berättar om att han och Michael även är involverad i andra projekt, Värnamo kommun och HSB i Jönköping, där de klarlägger vilka villkor som skall gälla när man fastställer parkeringsnormer. - Jag gör till exempel beräkningar av hur ökad andel grönytor ökar upplagringen av organiskt kol i mark och växter, samt hur avdunstning av regnvatten kan ökas med hjälp av bevarad vegetation, säger Torleif. Detta innebär minskad risk för översvämningar vid kraftiga regn. De frigjorda ytorna kan givetvis även användas i samband med förtätning av bostadsområdena, för att man på så sätt skall undvika att ta befintliga grönstrukturer i anspråk när man bygger nytt.

Utvecklingen av bilpooler har kommit längre på kontinenten. I Sverige räknar man med att en bilpoolsbil kan ersätta 3-5 privatbilar, medan man i Tyskland, Holland och Belgien räknar med att en bilpoolsbil kan ersätta 15-17 privatbilar, dvs en ännu större effektivitet.

Den nu utgivna boken ”A planners guide to the shared mobility galaxy" är ett av resultaten från det pågående EU-Share North projektet. Boken skall nu översättas till tyska, holländska, norska och svenska. Den engelska varianten fick en ganska omedelbar spridning med 156 nerladdningar i 31 länder världen över, bara inom några timmar efter att den släpptes förra måndagen.

Mer info om projektet och gratis nedladdning av boken:

https://share-north.eu/the-guide/