Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändring och styrning i vården ska studeras i nytt projekt

personal på sjukhus

I den svenska sjukvården blåser förändringens vindar. Nya former och modeller av styrning lanseras liksom stora IT-projekt, vilket i sin tur påverkar det dagliga arbetet för vårdpersonalen. För att öka förståelsen för förändringar inom sjukvården ska ett nytt forskningsprojekt studera verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården i deras vardag.

I organisationsutvecklingsprojekt inom vården kan det uppstå spänningar mellan olika grupper av yrken där exempelvis läkare, sjuksköterskor, digitaliseringsexperter och HR-experter kan ha olika uppfattningar om hur verksamheten ska fungera. En roll som har stor betydelse i förändringsprocesserna är verksamhetsutvecklaren, som ofta både ska förena och förändra yrkesgrupper i en organisation. 

Genom att studera det vardagliga arbetet på en mer detaljerad nivå är forskarnas ambition att på ett djupgående plan förstå hur olika yrkesgruppers verksamhetslogiker relaterar till varandra.

- Projektet kommer öka förståelsen för hur förändringsprocesser inom vården går till och vad de resulterar i. Vi vill bjuda in till diskussioner om hur man kan utveckla och styra svenska sjukvårdsorganisationer, säger Johan Alvehus, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, som leder forskningsprojektet. Han utkom nyligen med boken The Logic of Professionalism (Bristol University Press, 2022) som utgör en teoretisk grund för studien.

Det treåriga projektet ”Administrativa neoprofessioner i hälso- och sjukvården: fallet verksamhetsutvecklare” har precis startat och kommer slutligen att resultera i vetenskapliga artiklar och i en bok. Medverkar gör även forskarna Thomas Andersson, Högskolan i Skövde och Christian Gadolin, Högskolan Väst.