Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förpackningsfritt i handeln förändrar vårt sätt att shoppa

Förpackningsfri shopping

Förpackningsfri shopping av mat har idag blivit allt mer populärt och ligger i linje med ett ökat intresse för miljö och strävan efter en mer hållbar livsstil. Konsumenter är även mer medvetna om den miljöeffekt som förpackningar utgör och söker sig till sätt för att minska användningen av framförallt plast. Men att ta bort förpackningar får oförutsedda konsekvenser, både före, under och efter shoppingturen. Det ställer nya krav på konsumenten, och en ökad utveckling kommer leda till ett förändrat sätt att tänka kring shopping.

I en nyligen publicerad forskningsartikel i Journal of Retailing and Consumer Services skriven av Christian Fuentes, Petronella Enarsson och Love Kristoffersson från Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds Universitet, presenteras hur förpackningsfri shopping kan fungera i praktiken och visar på problematiken som uppstår när förpackningen tas bort.

Att förändra ett shoppingbeteende är inte helt okomplicerat och för att uppnå hållbar konsumtion krävs att gamla vanor bryts till förmån för nya, som kanske inte är lika bekväma som förut. Konsumenter måste planera och utföra sin shopping på nya sätt, exempelvis hur maten ska fraktas från affären men också förvaras hemma. Även själva tillagningen påverkas, då förpackningen ofta förser instruktioner för detta.

När butiker tar bort det som är problematiskt, i detta fall förpackningen, måste de kompensera genom att tillföra annat material eller arbetssätt vilket i sin tur får konsekvenser för bland annat distribution och hantering av varorna. För en lyckad utveckling av nya hållbara sätt för shopping behöver detaljhandeln arbeta med struktur och organisering av butiken. De behöver även hitta sätt att marknadsföra och synliggöra förpackningsfri shopping på ett sätt som gör att konsumenter är villiga att förändra sina invanda beteenden. Utvecklingen av hållbara shoppingformer är med andra ord en komplicerad process som kräver en djup förståelse för hur shopping utövas.

Bakgrunden till forskningsartikelns uppkomst är en kandidatuppsats som Petronella Enarsson och Love Kristoffersson, dåvarande studenter på Service Management programmet skrev våren 2018 och som handleddes av Christian Fuentes, docent vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Studien genomfördes via Miljöbron som förmedlar samverkansprojekt mellan studenter och näringsliv. Inom ramen för forskningsprojektet Plateforms: Enabling sustainable food practices through socio-technical innovation skrevs sedan en forskningsartikel och tillsammans presenterade författarna artikeln på NRWC konferensen 2018 i Reykjavík, Island.

Ta del av hela forskningsartikeln här.

Har du frågor på artikeln eller projektet? kontakta Christian Fuentes christian [dot] fuentes [at] ism [dot] lu [dot] se, 042 35 66 54.