Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare ska undersöka klimatsmarta jobbresor

klimatsmarta jobbresor

Onödiga affärsresor och bilpendling till arbetsplatsen är fokus i ny studie. Forskare vid Lunds universitet ska studera hur skånska företag gör för att ställa om till klimatsmarta resor.

Under pandemin har slentrianmässiga företagsresor där vi reser 20 mil med bil för att delta i ett möte minskat. Pandemin har också väckt frågan om i vilken utsträckning vi egentligen behöver resa i tjänsten? Den frågan är också fokus i ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet där forskare ska studera vad skånska företag kan göra för att bidra till ett mer klimatpositivt beteende bland sina anställda.

– Transport av personer och varor står för cirka en fjärdedel av Sveriges energianvändning. De val av färdmedel som anställda gör vid tjänste- och pendlingsresor har betydelse för att uppnå hållbar utveckling, säger Michael Johansson, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet som samordnar forskningsinsatserna i projektet.  

I studien deltar 20 företag från framförallt Lund och Helsingborg, däribland köpcentrumet Väla. Företagen kommer på olika sätt ges möjlighet att minska klimatutsläpp från tjänsteresor och pendling till och från arbetsplatsen.  Forskare ska följa projektet och utreda vad som uppmuntrar anställda att ställa om sina arbetsresor och vad företagen kan göra för att bidra till förändring.

–Vi hoppas kunna bidra med ny kunskap inom ämnet men också hur den praktiskt kan användas i företagen och bli en katalysator för långsiktig förändring, säger Michael Johansson.

Projektet pågår till slutet av år 2024 och drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Energikontoret Skåne, Lunds universitet, Lunds kommun och Helsingborgs stad, och finansieras av Energimyndigheten.

– Det finns många fördelar med att minska tjänste- och pendlingsresor. Förutom att reducera klimatutsläppen, finns det även pengar att spara genom att ha digitala möten. Att minska pendlingsresor kan bidra till friskare medarbetare eftersom vardagsmotionen ökar genom att cykla eller gå till arbetet, säger Kristina Eriksson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

För mer information om forskningsinsatserna i projektet, kontakta:
Michael Johansson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
michael [dot] johansson [at] ism [dot] lu [dot] se                        

För mer information om projektet, kontakta:
Kristina Eriksson, Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne
kristina [dot] m [dot] eriksson [at] lansstyrelsen [dot] se
010-224 16 96

Deltagande forskare:
Michael Johansson, forskare vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lund universitet och Forskningsledare i Hållbara Företagsresor 2.0. Lena Liselot Hiselius, professor vid Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet och Forskningsledare på K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) Peter Arnfalk, universitetslektor vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet. 

Läs mer om Hållbara företagsresor 2.0 här