Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästföreläsningar för kandidat- och masterstudenterna om handel och hållbarhet

Gästföreläsningarna digitalt foto

Den här veckan har studenter på kandidat- och masterprogrammet deltagit i två spännande digitala föreläsningar om handelns digitalisering och shopping och hållbarhet.

Eleonora Pantano från University of Bristol gav en föreläsning för studenterna på temat ”Digital technologies in retailing”. Eleonora pratade om handelns digitalisering, med fokus på ökad innovationstakt och implementering av ny teknik i handeln. Studenterna fick också göra en praktisk övning där de bland annat ombads reflektera kring framtida handelsinnovationer samt de fördelar som kan förknippas med ny teknik – ur både handelsföretags och konsumenters perspektiv.

Katherine Duffy från Adam Smith Business School pratade under sin föreläsning om shopping och hållbarhet, med fokus på framförallt klädindustrin och hur denna kan bli mer hållbar. Utifrån ett forskningsprojekt som hon jobbar med för tillfället reflekterade hon bland annat kring konsumenters svårigheter med att etablera nya konsumtionsvanor och lyfte här fram digitala verktyg – med fokus på en smartphone app - som en möjlig hjälp för konsumenter att bli mer hållbara i sin konsumtion.