Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbara städer och samhällen i fokus på ny forskningsfestival

OFC
"Jag vill bjuda in alla att besöka oss på Campus Helsingborg i sommar. Vi har skapat en riktigt spännande forskningsfestival, ta chansen att ta del av den fantastiska bredd och kunskap våra forskare delar med sig av under den här veckan." Det säger Charlo

Kan mode någonsin bli hållbart? Hur ställer vi om till miljösmart e-handel? Och vilken roll ska universiteten ha i framtidens samhälle? Det är några av de ämnen som diskuteras under forskningsfestivalen Our Future City den 7-10 juni på Campus Helsingborg. Evenemanget görs tillsammans med Helsingborgs Dagblad och FoU Helsingborg och sker under den stora stadsmässan H22.

Our Future City kan enklast beskrivas som ett forskningspräglat mini-Almedalen. Programpunkterna är baserade på punkt 11 i Agenda 2030 mål för hållbar utveckling med fokus på hållbara städer och samhällen.

– Our Future City är Lunds universitets bidrag till den stora stadsmässan H22 som äger rum i Helsingborg i sommar. Vi har tillsammans med våra forskare, näringsliv och offentlig sektor skapat en forskningsfestival med populärvetenskapliga samtal om framtidens hållbara samhälle och stad, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Helsingborgs Dagblad  är medarrangör, vilket bland annat innebär att den välrenommerade journalisten Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad, kommer att vara huvudmoderator.

– Det här är några av ödesfrågorna i vår tid. Ett viktigt uppdrag för oss på HD är att driva och stimulera debatt och lyfta angelägna perspektiv. Att göra det utifrån vetenskap, forskning och fakta är helt avgörande för att vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden. Därför är den här forskningsfestivalen viktig och något vi vill vara med och arrangera, säger Marcus Ekdahl, chefredaktör och ansvarig utgivare på Helsingborgs Dagblad.

Diskussioner om hållbar konsumtion och mode

Konsumtion, cirkulär ekonomi och näthandel är några av ämnena som diskuteras. I Sverige sker idag cirka 15 procent av den totala handeln på nätet och år 2025 förväntas de svenska hushållen skicka två miljoner paket varje dag. Den stora mängden förpackningar och leveranser innebär en utsläppsutmaning för branschen och samhället i stort. 

– Kan vi fortsätta nätshoppa med gott miljösamvete? Vad krävs för att framtidens e-handel hållbar? Det är några av de frågor vi ska försöka bena ut under vårt samtal under Our Future City, säger Daniel Hellström, docent vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Daniel Hellström understryker att om världen ska nå FN:s globala mål behöver e-handelns transformeras till ett långsiktigt hållbart system. Det räcker inte med enskilda insatser, utan krävs genomgripande förändringar på systemnivå. 

– Ny kunskap och innovation är avgörande för att ge sig på denna komplexa samhällsutmaning. När det gäller att skapa långsiktig förändring spelar världens universitet och forskare en avgörande roll. Att nå ut med vår kunskap i forum som Our Future City är helt centralt, säger Daniel Hellström.

Hållbar konsumtion tas även upp i Modevetenskapliga studierådets programpunkt under Our Future City. I ett samtal om modeindustrin kommer en bred panel bestående av forskare och bransch diskutera framtidens modebransch.

– Vi kommer att ta upp frågan om modeindustrin någonsin kan bli hållbar, en fråga som vi talar mycket om i vår utbildning och i vår bransch. Vem är ansvarig för en förändring? Kan ett mer cirkulärt förhållningssätt till konsumtion vara en del av lösningen?, säger Alva Nyblom, ordförande för Modevetenskapliga studierådet vid Lunds universitet.

Universitets roll i framtidens samhälle - högaktuell fråga

Utöver ovan nämnda exempel kommer hållbar stadsutveckling, framtidens hållbara stads turism, sociala mediers inverkan på demokratin och sociala innovationer vara i fokus. Ambitionen är att samtliga programpunkter ska ha deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

– I vårt samtal ska reda vi ut vilka framgångsfaktorer som städer som Bremen använt sig av för att skapa en hållbar stadskärna och inte minst - hur delade transporter kan vara en viktigt lösning på miljö- och klimatfrågan. Extra spännande är att att just Bremens trafikchef är med, liksom Vois medgrundare Douglas Stark,  säger Michael Johansson, forskare på institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Förutom panelsamtalen på den stora scenen sker även en rad andra aktiviteter på Campus Helsingborg.  Du som är intresserad av att pröva en 3D-printer eller göra en prototyp tillsammans med studenter från Lunds Tekniska Högskola välkomnas till X-Lab:s pop up laboratorium. Vattenhallen Science Center bjuder in femteklassare till ett hackathon för att lösa framtidsfrågor. 

Även Greater Copenhagen medverkar och arrangerar en jobbmässa där internationella studenter matchas mot företag med grönt fokus.Hela veckan invigs den 7 juni med ett samtal om universitets roll i framtidens samhälle.

– Universitetet är en viktig drivkraft för en bättre värld genom forskning, utbildning och samverkan. Varje år publiceras mängder av ny forskning, nya studenter kommer ut på arbetsmarknaden och samarbeten leder till nya innovationer. Samtidigt finns starka krafter som ifrågasätter vetenskapen och den kunskap som kommer ut från universiteten. Så vilken roll kan universiteten komma att spela i den framtida staden, säger Lena Eskilsson, prorektor, Lunds universitet.

– Jag vill bjuda in alla att besöka oss på Campus Helsingborg i sommar. Vi har skapat en riktigt spännande forskningsfestival, ta chansen att ta del av den fantastiska bredd och kunskap våra forskare delar med sig av under den här veckan, säger Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet.