Hur kommer våra liv se ut efter corona?

Ola Thufvesson och Malin Zillinger
Ola Thufvesson och Malin Zillinger

Ola Thufvesson och Malin Zillinger, universitetslektorer vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, intervjuas i Expressen om hur livet efter pandemin kommer att se ut och ser fyra dominerande trender.

Forskarna ser främst fyra trender som han menar kommer dominera livet efter corona.

  • Ett förändrat resande

  • Uppgradering av närmiljön

  • Flytt från stad till landsbygd

  • Konto byggs om till bostäder

Källa: Artikeln publicerades i Expressen den 2 januari 2021.

Läs artikeln i sin helhet på Expressens webbplats (länk till webbplats)