Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intresset stort för jubileumsarrangemang

Deltagare i stadsvandring vid Universitetshuset i Lund.
Carina Sjöholm och Katarina Jacobsson på Universitetshusets trappa i samband med stadsvandringen i centrala Lund.

Universitetets jubileumsfirande har knappt hunnit börja. Ändå har det redan genomförts en stor mängd arrangemang. Och mycket mera blir det. För institutionen är hållbarhetssymposiet i mitten av maj något av en höjdpunkt när det gäller jubileumsaktiviteter.

– Vi inledde planeringen hösten 2015, berättar Carina Sjöholm, som är med i arrangörsgruppen för Samhällsvetenskapliga fakulteteten under LU350, universitetets 350-årsjubileum. I vardagslag är hon docent i etnologi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM).
Utöver Carina Sjöholm ingår även Christofer Edling (sociologi), Per Johnsson (psykologi), Katarina Jacobsson (sociologi) och Magnus Jerneck (statsvetenskap) i arrangörsgruppen.
– Vi har delat upp ansvaret mellan oss för de olika programpunkterna, säger Carina Sjöholm.

Lyckad stadsvandring
För hennes del har stadsvandringen i Lund, som hon ansvarade för tillsammans med Katarina Jacobsson, hittills varit det stora arrangemanget. Temat var ”Det skiktade Lund” och sex olika forskare medverkade med korta föredrag.
– Det blev riktigt lyckat, konstaterar Carina Sjöholm.
– Det var kallt och fem minuter innan det skulle börja var det inte så många personer på plats. Men sedan dök folk upp och det blev till slut hela 90 deltagare. Ja, det var faktiskt så många att vi fick dela upp dem i två grupper med 45 personer i varje och forskarna fick hålla sina föredrag två gånger.
Från ISM fanns tre forskare med. Jan Henrik Nilsson inledde rundvandringen med att bjuda åhörarna på en föreläsning om stadens krogar under 1800-talet och början av 1900-talet på temat ”En resa från Fördärvet till Grand Hotel”. Fredrik Nilssons tema var ”Soup, soap and salvation”. Det handlade om Frälsningsarmén och föredraget hölls i deras före detta lokaler på Magle stora kyrkogata. Vid Biskopsgatan berättade Lena Eskilsson, på temat ”Gatumönster, gränser, rik och fattig”, om utvecklingen när Lund växte under början av 1900-talet och husen i Professorsstaden byggdes.

Hemmafruar och hemlöshet
De övriga föredragshållarna var Åsa Lundqvist, professor i sociologi, som vid Kraftstorg talade om ”Hemmafruarna, mjölken och Ruben Rausing”. Hans Swärd, professor i socialt arbete, berättade om fattigvård under temat ”Huru de fattiga kunna ha det”. Marcus Knutagård, lektor i socialt arbete, berättade om hemlösa, ”Om parkbänkar, lösdrivare och ’Mamsell Betty’”.
– Efter stadsvandringen var det många som kom fram och ville tacka. Jätteroligt, tycker Carina Sjöholm.
Nu blickar hon närmast fram mot det som fått namnet ”Hållbarhetsveckan”, 15–19 maj. Där ska det bli ett symposium 17 maj på Palaestra på temat ”Den ohållbara hållbarheten – hur hållbart är tjänstesamhället?”.
– Det är vårt eget arrangemang i och med att det är forskare från Institutionen för service management och tjänstevetenskap som ska vara föredragshållare. Det blir vårt sätt att synas i samband med jubileet och presentera vår forskning.


Chans till frågor
Sammanlagt är det nio deltagare från ISM som håller i föredragen vid symposiet. Carina Sjöholm är moderator och Karin Salomonsson, som tidigare varit prefekt vid institutionen, är diskutant.
– Det blir chans för publiken att ställa frågor efter varje programpunkt och även möjlighet till frågor i samband med paneldebatten som följer efteråt, berättar Carina Sjöholm.
Förhoppningen är också att en hel del av institutionens studenter ska medverka och bli inspirerade till vidare studier.
För Carina Sjöholm väntar ytterligare en arrangörsuppgift under året i samband med symposiet ”Academic skills”, som hålls i oktober och som hon planerar för tillsammans med Magnus Jerneck.
– Programmet är inte helt klart, men det kommer att handla både om framtidens universitet och om vad det akademiska betyder idag. Vad förväntas man kunna när man gått på universitetet?
Mycket intressanta frågor – och det är definitivt värt att hålla koll på programmet för de olika arrangemang som genomförs i samband med jubileumsåret.

Text: Lars Ljunggren
Foto: Nils Sjöholm

Fredrik Nilsson berättar om Frälsningsarmén i Lund.
Fredrik Nilsson berättade om Frälsningsarmén i deras före detta lokaler, som numera tillhör Lunds Studentsångare.

Jan Henrik Nilsson håller föredrag i Lundagård.
En resa från Fördärvet till Grand Hotel var ämnet för föredraget som Jan Henrik Nilsson höll i Lundagård.


Läs om institutionens och fakultetens jubileumsarrangemang i kalendariet här på www.ism.lu.se och på www.sam.lu.se
Mer om hållbarhetsveckan finns även på www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka