Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Micol Mieli spikade sin avhandling

Micol Mieli

Idag hölls en traditionsenlig spikningsceremoni på Campus Helsingborgs tredje våning där Institutionen för service management och tjänstevetenskap huserar. Det var Micol Mieli som spikade sin doktorsavhandling, efter många års arbete. Disputationen då Micol ska försvara sin avhandling sker den 14 oktober.

Micol Mielis avhandling har titeln "Smartphoned Tourists in the Phygital Tourist Experience".

Avhandlingen utforskar hur turistupplevelsen förändras genom användningen av smartphones. Den nya turisten är en smartphone-baserad turist, det vill säga en turist vars upplevelse formas av tillgängligheten och användningen av denna teknik.

Avhandlingen fokuserar på två aspekter; för det första hur turisterna agerar beroende på information som smarttelefonerna ger dem. Begreppet "planned serendipity" föreslås för att indikera hur informationsbeteende via smartphones är komplext och inte kan reduceras till en blandning av ödets lyckokast samt planering.

För det andra undersöker avhandlingen hur smartphones förmedlar turisters upplevelser av "phygitala" världar. Termen phygital används för att indikera hur den tekniskt förmedlade turistupplevelsen varken är fysisk eller digital, utan både och.

Disputationen äger rum den 14 oktober i sal U203 på Campus Helsingborg.

Fakultetsopponent är professor Maria Lexhagen från Mittuniversitetet.

Mer information om avhandlingen finns här.

The article in English.

Micol Mieli
Micol tillsammans med sina handledare Malin Zillinger och Jan Henrik Nilsson.
Micol Mieli
Micol spikar sin avhandling.