Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Modell för hållbara arbetsplatser

Henrik Loodin
Henrik Loodin presenterar sin forskning under "Mötesplats agenda 2030". Moderator var Carolina Klüft.

I slutet av 2021 uppmärksammade FN-förbundet projektet ”Individuell utveckling genom kollegial handledning – Hälsofrämjande metoder inom välfärdens kontaktyrken” som ett av de mer intressanta hållbarhetsprojekten i Sverige med fokus på hållbara arbetsplatser. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, företagshälsovården och Henrik Loodin vid institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Syftet med modellen är att ta tillvara på den vardagliga kunskap som finns inom de olika yrkesgrupperna och bland medarbetarna inom välfärdssektorn. Genom att tillsammans med andra medarbetare i samma position systematiskt reflektera kring det som fungerar i vardagen skapas en struktur för återhämtning på arbetsplatsen.

- Att de som arbetar i välfärdens kontaktyrken kan reflektera kring sitt värv och sin situation på arbetstid gör inte bara arbetsplatserna mer hållbara utan skapar också grundläggande förutsättningar för ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Egentligen handlar det inte så mycket om medarbetarna själva utan snarare om strukturerna kring dem och hur de konkret upplever dessa, säger Henrik Loodin forskare i projektet.

Den handledningsmodell som utvecklades resulterade i en utbildning som nu drivs av Sveriges kommuner och regioner. Under 2021 har ett 40-tal kommuner deltagit i utbildningen och fördjupningskurser i modellen kommer att ske under 2022.