Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny avhandling om utveckling och innovation för turistföretagare

Farm shop
"Om vi tittar på hur företagsamheten ”görs”, kan vi hitta nya möjligheter för turism" menar Stuart Reid.

Under flera års tid har det blivit allt tydligare att utvecklingen inom turism behöver ändra riktning och utövas på ett nytt, mer hållbart sätt. För att förändra turistindustrin måste vi förstå den bättre i grunden – hur små turistföretag drivs och utvecklas. Det menar Stuart Reid som nyligen disputerat med en ny avhandling i tjänstevetenskap.

- Ett nytt sätt att närma sig turismutveckling och innovation är att se den mänskliga och vardagliga aspekten, menar Stuart Reid.

Hur fungerar turistföretag i praktiken? Det har varit huvudfrågan för Stuart Reid, som har studerat mindre turistföretag i Sverige och Australien, såsom bryggerier, butiker och turistattraktioner. Genom studien hoppas han kunna ge forskare och politiker insikter i hur man kan jobba med utveckling inom turismen.

- Forskning om turism är inget nytt, men fokus har sällan varit på praktiska frågor.  Om vi tittar på hur företagsamheten ”görs”, kan vi hitta nya möjligheter för turism och få insikter kring vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå företags- och branschutveckling.

Något som Stuart Reid betonar i sin studie är vikten av det personliga lärandet när det gäller för företagare att inte bara förnya sina företag, men också sig själva. Här kan ett praktikperspektiv vara vägledande när det kommer till olika typer av stöd för företagare.

- Att driva företag är komplext och inget är det andra likt. Vi borde därför inte anta saker i förväg, som att det nödvändigtvis endast handlar om att skapa ett kommersiellt företag, utan att det också kan handla om att förverkliga personliga intressen eller att ha tid för familjen. Detta innebär att utvecklingen av turistdestinationer och beslutsfattare för företagsstöd kan behöva ta hänsyn till bredare behov än bara företaget i sig.

 

Ta del av avhandlingen här: Touring Tourism Enterprising: Mundane Practices of Tourism Development