Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok om administrationssamhället

Erika Andersson Cederholm

Forskaren Erika Andersson Cederholm vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap har tillsammans med Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och David Wästerfors skrivit boken Hidden Attractions of Administration: The Peculiar Appeal of Meetings and Documents.

Boken är en studie om hur möten, dokumentation och andra administrativa praktiker upptar en stor del av människors arbetsliv, och hur det kan ses som både en börda och en lockelse. Studien belyser den utbredda uppfattningen och upplevelsen av att administrativt arbete ökar i människonära yrken, t ex inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och universitet.

En del studier av dagens så kallade ”administrationssamhälle” har betonat hur vi idag styrs och påverkas av idéer kring New Public Management vars effekter har beskrivits som en ökad administrationsbörda. "Våra etnografiskt baserade studier lyfter snarare fram den vardagliga sociala interaktionen kring administrationsarbete", berättar Erika Andersson Cederholm. Med hjälp av det sociologiska begreppet Eigendynamik illustrerar boken administrationsarbetets självgenererande karaktär, och visar hur möten och pappersarbete även kan ha en attraktiv kraft.  

Boken finns som Open Access och går att ladda ner här

Läs mer om Erika Andersson Cederholms forskning