Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bok om kulturella förändringar i vår tid

Bok Lisa Högdahl

Vår forskare Elisabeth Högdahl är en av författarna i boken "Polarisering och samexistens. Kulturella förändringar i vår tid". I boken beskriver ett antal etnologer hur människor upplever dagens Sverige och ”det svenska”, och hur samtidens förändringar påverkar deras vardag och livsvillkor.

Med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, och genom att titta på mediedebatter, sociala medier och arkivmaterial gör författarna nedslag i olika verkligheter, ­platser och situationer och förmedlar insikter och reflektioner om gemenskap och engagemang.

"Polarisering och samexistens. Kulturella förändringar i vår tid" är en berättelse om ­erfarenheter av polarisering och misstro. Men den handlar också om männi­skors tillit till varandra, till politiken och våra samhällsinstitutioner.

Från Institutionen för service management och tjänstevetenskap bidrar Elisabeth Högdahl med ett kapitel som handlar om medborgarmedverkan i stadsutvecklingsprocesser, med utgångpunkt i Helsingborg. Bidraget lyfter att makt utövas både horisontellt och vertikalt, ofta genom osynliga mekanismer. Därför är det ibland mycket oklart vem som bestämmer hur staden ska bli. Det skapas en hierarkisk osäkerhet när många ska vara med och bestämma, där ett tillitsbaserat lyssnande är en förutsättning om medborgarna ska kunna medverka till stadens utveckling.

Bokens författare är forskare i etnologi och verksamma vid olika lärosäten i Sverige.
Medförfattarna är:

Paul Agnidakis, Åsa Alftberg, Daniel Bodén, Rikard Engblom, Maja Povrzanović Frykman, Jesper Fundberg, Lizette Gradén, Kristofer Hansson, Elisabeth Högdahl, Markus Idvall, Kim Silow Kallenberg, Finnur Magnússon, Fanny Mäkelä, Tom O’Dell, Oscar Pripp (redaktör), Ann Runfors, Mikael Vallström Löfgren, Maria Zackariasson (redaktör), Magnus Öhlander (redaktör).

Boken är utgiven på Boréa förlag och mer information finns på Boréas webbplats.