Nytt forskningsprojekt ska undersöka chefers arbetsmiljö inom Helsingborgs stad

Helsingborg

Johan Alvehus och Ulrika Westrup, docenter vid vår institution, har glädjande beviljats forskningsmedel på 400 000 kronor från Helsingborgs stad för att undersöka den galopperande ohälsan bland svenska chefer. En av de bakomliggande anledningarna till projektets fokus är att chefers sjukskrivningar ökar dramatiskt.

Projektet fokuserar på hur HR-avdelningar och andra aktörer i organisationen uppmärksammar och arbetar med chefers ohälsa, exempelvis vilka system eller procedurer finns för detta? Vad räknas som ohälsa? Vilka typer av åtgärder finns i repertoaren? Detta är frågor som ställs.

– Chefers sjukskrivningar ökar dramatiskt, så mycket vet vi utifrån data från företagshälsovården Previa. Detta gäller inte minst kvinnor. Vi vet också att chefer i många delar av offentlig sektor arbetar i väldigt komplex miljö med en lång rad olika intressen som måste tillgodoses. Det betyder att chefer i offentlig sektor, där kvinnor är i majoritet, är en intressant grupp att fokusera på, säger Johan Alvehus.

”Både hälsa och ohälsa”

I detta första steg ska forskarna kartlägga hur HR och liknande funktioner i organisationen arbetar med chefers ohälsa.

 – Organisationen fyller en viktig roll i hälsoarbetet, inte minst då många faktorer som kan tänkas driva på ohälsa, till exempel arbetsbelastning och tidspress, är just organisatoriska frågor. Men detta är bara ett första steg. 


– Vi hoppas att sedan kunna utveckla projektet och med detta se till hur det faktiska arbetet fungerar och hur det tas emot av cheferna. Det är förstås också viktigt att understryka att det inte handlar om enbart ohälsa – det handlar förstås lika mycket om hälsa, säger Johan Alvehus.