Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt forskningsprojekt ska undersöka vad e-handelschefer gör på jobbet

ehandelschef
Forskarteamet hoppas kunna bidra med kunskap så att handelsföretagen kan stödja rollen som e-handelschef i den egna organisationen.

– Det saknas systematisk förståelse för vad e-handelschefer gör på jobbet. Samtidigt som den yrkesrollen fått allt större betydelse för dagens handelsföretag. Här vill vi bidra med kunskap.
Det säger Christian Fuentes, som tillsammans med sin forskargrupp ska undersöka vad e-handelschefer gör på jobbet, och hur de gör det.

E-handelschefer har en nyckelroll i handelsföretagen. Trots att rollen blivit allt viktigare finns begränsad kunskap om hur dessa chefer utför sitt arbete.

Vad gör e-handelschefer? Vilken kompetens måste de ha? Hur ser deras arbetsförhållande ut? Vilken position har e-handelschefer i företag idag? Det är några av de frågor som projektet vill ge svar på.

Efter avslutat projekt hoppas forskarteamet kunna bidra med kunskap så att handelsföretagen kan stödja rollen som e-handelschef i den egna organisationen och utforma kompetensprofiler som också kan användas i rekrytering.

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Borås.

– Tack vare forskarteamets redan upparbetade kontakter med näringslivet, har det varit förhållandevis lätt att få flera av de stora handelsföretagen med i projektet, säger Christian Fuentes.

Bland de företag som öppnar upp för forskarna att vara med och intervjua och jobbskugga sina e-handelschefer är bland annat Indiska, NetonNet, Stadium, Hyber, och Lindex.


Om projektet: 

Projekttitel:  E-commerce managers: understanding the formation of a new market actor

Utlysning: Handelsrådet: Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare: Christian Fuentes, Lunds universitet 

Övriga projektdeltagare: Emma Samsioe Lunds universitet, Patrik Stoopendahl Högskolan i Borås, Gabriella Wulff  Högskolan i Borås

Beviljat anslag: 1 908 754 kronor