Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röster från kvinnliga turismforskare samlade i ny bok

Bokomslag
Erika Andersson Cederholm medverkar i ny bok som belyser kvinnliga turismforskares många bidrag till området.

I den nya boken "Women’s Voices in Tourism Research" har drygt 90 kvinnliga turismforskare från hela världen medverkat med kapitel om sin forskning. Boken ger en överblick av turism som forskningsfält och syftar till att synliggöra alla de bidrag som kvinnliga forskare har gjort till området. Tanken är även att boken ska fungera som en mentorsplattform för yngre och framtida forskare inom Turism.

Vår forskare Erika Andersson Cederholm medverkar i boken med kapitlet "Lifestyle Enterprising in Tourism and Hospitality. Liksom flera andra forskare i boken bidrar hon även med ett brev till framtida generationers forskare. 

- Jag beskriver min forskning om småföretagande i turismnäringen, vad som inspirerat mig och varför jag fascinerats av fenomenet livsstilsföretagande. Artikeln handlar också om min väg in i turismforskningen, vad som påverkat min akademiska bana och hur jag ser på akademisk kunskap och dess relevans. I mitt
”brev” till nutida och framtida forskarkolleger skriver jag om ett för mig mycket angeläget ämne, nämligen forskningsintegritet, och varför jag tycker detta är så viktigt att diskutera inom akademin.  

Ta del av boken här (open access) https://uq.pressbooks.pub/tourismknowledge/