Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så kan konsten att lyssna lyfta en organisation

Svenska chefer är bra på att informera men sämre på att lyssna. Det är synd, eftersom ett ökat och bättre lyssnande leder till många fördelar för organisationer. Den som anammar ett mer strategiskt lyssnande kan nämligen räkna med större engagemang hos medarbetarna, nya innovationer och färre kriser.

– Tyvärr fattas många beslut endast utifrån chefens uppfattning. Man lyssnar inte in medarbetarna eller sitt team utan fokuserar i stället på att tala och sända ut information, säger Anette Svingstedt, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. 

Tillsammans med kollegan Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation, har hon djupdykt i ämnet strategiskt lyssnande. Enkelt uttryckt innebär detta ett mer medvetet, reflekterat, systematiserat och målinriktat lyssnande i organisationen. Mats Heide poängterar att offentlig verksamhet har ett  särskilt ansvar  att anamma det strategiska lyssnandet. 

– Det är en demokratisk fråga för varje medborgare att få göra sin röst hörd men också – att det finns någon som tar emot och lyssnar på det som sägs. I förlängningen kan bristen på lyssnande försvaga demokratin, säger Mats Heide och får medhåll av Anette Svingstedt.

– Många organisationer samlar in otroligt mycket information, men har inte möjlighet att hantera den. Det uppstår en kyrkogård av information, säger Anette Svingstedt.

Anette Svingstedt och Mats Heide utkommer i år med boken Strategiskt lyssnande: Varför?, Vad? och Hur?. 

Seminarium under Our Future City 7 juni

Kl 17.00-17.45 diskuterar Anette Svingstedt och Mats Heide tillsammans med Fredrik Wahrolén om strategiskt lyssnande. Samtalet vänder sig till dig som är chef eller ledare inom offentlig eller privat sektor. Det vänder sig också till dig som är intresserad  av kommunikation i bred allmänhet och intern  kommunikation i synnerhet. Även du som arbetar med eller är intresserad av demokratifrågor har behållning av detta samtal.

Medverkande: 

  • Anette Svingstedt, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Mats Heide, professor vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
  • Fredrik Warholén, kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad
  • Joanna Lindvall, HR-chef, VA Syd