Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbete med Höganäs kommun kring turismutveckling

Mölle hamn
Hamnen i Mölle Foto: Anders Ebefeldt

Josefine Marklund och Linus Svensson har båda studerat Service management och arbetar idag med destinationsutveckling i Höganäs kommun. Som en del i kommunens strategiarbete med turismutveckling har de valt att samverka med studenter som idag läser på programmet, för att få input i arbetet med att utveckla kommunens upplevelsenäring.

Kan ni beskriva bakgrunden till samarbetet?

Höganäs Kommun arbetar mot visionen att år 2025 har 30 000 invånare. En strategi för att uppnå denna vision är att ”Växla upp upplevelsenäring” i kommunen och därav arbetar vi aktivt och på en bred front med turismutveckling. I detta arbete har flera utmaningar visualiserats men också många möjligheter synliggjorts. Eftersom vi i Höganäs kommun tror på att samarbete är nyckeln till framgång tog vi kontakt med Campus Helsingborg och studenterna på Service managementprogrammet, inriktning Turism, för att se hur vi kunde samverka.

Vad hoppas ni att studenterna kan bidra med?

Det är bra att få olika perspektiv och idéer på hur man på bästa sätt kan utveckla en plats. Att få input från studenter som kan syna, tänka och komma med idéer ser vi som väldigt värdefullt. På sikt kan det bidra i vårt arbete med att växla upp upplevelsenäringen.  

Vad ni har för mål med samarbetet?

Dels ser vi att vi kan få in intressanta förslag och perspektiv för att ta med i vårt fortsatta arbete. Dessutom ser vi detta som en chans att synliggöra det arbetet vi gör här i Höganäs och komma i kontakt med potentiella kompetenta arbetstagare. Att ha ett bra samarbete med ett lokalt lärosäte som bedriver forskning och utbildning inom områden som är relevanta för vår utveckling ser vi som något mycket positivt!

Linus_Josefine
Linus Svensson och Josefine Marklund.