Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier till årets bästa examensarbeten

stipendium
Antonella Landberg Lörintz och Tilda Carlsson tog emot stipendium från Helsingborgs stad.

Under förra veckan önskade vi våra sistaårs studenter på kandidatprogrammen ett stort grattis och lycka till i framtiden under deras avslutningsceremoni på Konserthuset. Ett extra stort grattis önskar vi de studenter som fick årets stipendium för bästa examensarbeten. Totalt delades fyra stipendium ut samt ett hedersomnämnande.

Helsingborg stad

Helsingborgs stad ger ett stipendium på 10 000 kronor för det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna hälsofrågor. Stipendiet delades ut av Agneta Kallstenius.

Titel:
Frontlinjens hjältar
-Om undersköterskors upplevda förändrade hälsa i relation till arbetsmiljön under Covid-19
 
Författare:
Antonella Landberg Lörintz och Tilda Carlsson

Motivering: Denna uppsats fokuserar på arbetsmiljön i hälso- och sjukvården, mer specifikt fokuserar den på undersköterskors arbetsmiljö som under Covid-19 pandemin präglades av stor ovisshet och av minimala möjligheter till återhämtning. Hälso- och sjukvården är inte bara en institution vars syfte är att vårda, hjälpa behövande och lindra lidande. Hälso- och sjukvården är också en arbetsplats för många anställda som varje dag möter och hanterar stora utmaningar i arbetet vilket kräver stor förståelse för villkoren för en hållbar arbetsmiljö. Genom ett rikt material och en stark analys får vi som läsare en inblick i hur det var att arbeta som undersköterska under pandemin så att vi i framtiden också kan lära av det som präglade 2020-talets två första år. 
 


 Svensk Handel

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet ger ett stipendium på 10 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom retailbranschen. Stipendiet delades ut av Emma Samsioe. 

Titel:
Att sätta ord på siffror: hur kunddata tillför värde till dagligvaruhandeln


Författare:
Charlotte Carlberg och Sara Runnstrand

Motivering: Uppsatsen berör ett aktuellt ämnesområde och är överlag mycket välskriven. Utifrån studier av ett fallföretag inom dagligvaruhandeln, presenterar författarna en välorganiserad och insiktsfull analys. Genom sin analys bidrar författarna till ökad förståelse för hur kunddata kan skapa värde för företag - och de ger en nyanserad bild av både möjligheter och utmaningar som dessa värdeskapande processer kan innefatta. Författarna pekar på vikten att förstå konsumenterna bakom siffrorna!

stipendium Retail
Charlotte Carlberg och Sara Runnstrand​

Elite Hotels of Sweden  

Elite Hotels of Sweden delar ut ett stipendium på 5 000 kr för bästa examensarbete för kandidatexamen inom Service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna förbättringar för företag och organisationer inom besöksnäringen med fokus på värdskap och entreprenörskap. Stipendiet delades ut av Henric Carlsson. 

Titel:
Hållbarhet och konkurrenskraft
- En kvalitativ studie om skånska små och medelstora hotells drivkrafter och utmaningar inom hållbarhetsarbete

Författare: Camilla Alexandersson och Fanny Delfin. 

Motivering:
Uppsatsen diskuterar hur hållbarhetsstrategier kan utgöra marknadsföringsmetod för image och ge konkurrensfördelar. I uppsatsen väcks frågor om hotell skapar värden och konkurrenskraft med hållbarhetsarbete. Det görs utifrån en teoretisering av drivkrafter och utmaningar som belyser en förståelse för den upplevda konkurrenskraften.  Det visar sig att drivkraften för hotellen i undersökningen främst består av eget engagemang och ekonomiska incitament. Ytterligare drivs hotellen i tron att detta ger konkurrensfördelar genom att tidigt bemöta kommande generationer och formella kravbilder. Det kan ge konkurrensfördelar att vara med från start. Det kan konstateras att hotellen i dagsläget inte upplever hållbarhet som en betydande konkurrenskraft. 

Stipendium Turism och hotell
Camilla Alexandersson och Fanny Delfin

Nowaste Logistics

Nowaste Logistics ger ett stipendium på 20 000 kronor till det bästa examensarbetet för kandidatexamen inom service management som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen. Stipendiet delades ut av Jesper Brandin. 

Titel:
Faktorer som påverkar konsumentens medverkan i cirkulär ekonomi. 
-En beteendevetenskaplig studie gällande möbelbranschen. 

Författare: 
Mika Andersson och Linnea Bergsten

Motivering:
På ett förtjänstfullt sätt har författarna gjort en systematisk studie med konsumenten i fokus. Arbetet visar att det finns en inneboende tröghet att engagera sig i vardagens hållbarhetsutmaningar. Författarna har bidragit till kunskapsläget med en viktig empirisk studie som dessutom  är mycket välskriven.

Mika Andersson och Linnea Bergsten
Mika Andersson och Linnea Bergsten

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Institutionen delade även ut en hedersutmärkelse för bästa examensarbete på kandidatnivå. Utmärkelsen delades ut av Eerika Saaristo. 

Titel: 
“Maten, Miljön och Människan”
En kvalitativ studie om konsumentens uppfattningar och respons på ICA, Coop och Axfoods CSR-arbete

Författare: 
Emma Björklund  och Klara Nordstrand

hedersomnämnande
Emma Björklund och Klara Nordstrand