Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Unga forskare i fokus när Helsingborgs Handelsförening stöttar akademin

Josefine
Josfine Östrup Backe har fått medel till projektet ”Låt maten ta plats – kulinariska berättelser som medel för destinationsutveckling”

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen på unga forskare vid Campus Helsingborg genom utlysning om medel på 1 miljon kronor. Årets stipendiater ska bland annat undersöka mat som medel i destinationsutveckling, kompetensutveckling genom informellt lärande och vägdamm som är ett stort miljöproblem.

Unga forskare som har disputerat högst tre år tidigare har för tredje året i rad haft möjlighet att söka stöd från Helsingborgs Handelsförening. Utlysningen är en del av den strategiska satsningen som innebär att Helsingborgs Handelsförening utlyser medel om 1 miljon kronor per år under 2020–2024.

Förutom forskare med koppling till Helsingborg prioriteras satsningar med utgångspunkt i handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet. Josefine Östrup Backe, en av årets stipendiater, kommer i sin forskning att undersöka vilka förutsättningar kulinariska berättelser har för att bidra till en hållbar destinationsutveckling.

– Vilka produkter och kulinariska värden lyfts fram genom den lokala maten och hur kan detta bidra till att stärka destinationens attraktionskraft? Det är exempelvis en fråga projektet ska försöka besvara, säger Josefine Östrup Backe, lektor vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap. 

Stipendiaten Joacim Lundberg ska undersöka vägdamm som är ett stort miljö- och hälsoproblem. Det finns idag begränsad kunskap om hur slitagepartiklar och vägdamm, det vill säga spill från vägar, däck och bromsar, påverkas av typen av asfalt.

– Jag ska studera dammets ingående egenskaper, som storleksfördelningen vilket är avgörande om det kommer ses som ett miljöproblem med inverkan på hälsa. Jag hoppas att resultatet av studien kan bidra med helt ny kunskap till området om vägslitage och vägdamm, säger Joacim Lundberg, universitetsadjunkt vid avdelningen Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola.

Pernilla Derwik ska i sitt projekt undersöka hur olika strategier påverkar informellt lärande på arbetsplatsen, främst inom handel.

– Det informella lärandet är en outnyttjad guldgruva för kompetensutveckling. Genom att belysa strategier som kan användas för att stödja informellt lärande på jobbet hoppas jag att projektet kan leda till mer framgångsrika medarbetare och ökad trivsel på jobbet, men också mer attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare, säger Pernilla Derwik vid avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola (LTH).

– Det är avgörande för en ung och nydisputerad forskare att hon eller han kan söka den här typen av stöd. Det betyder att forskaren kan vidareutvecklas och ytterligare fördjupa sig inom sitt forskningsområde. Årets stipendiater har väldigt spännande projekt och vi hoppas att resultaten kommer samhället till nytta framöver, säger Charlotta Johnsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

– Ett starkt campus är viktigt för Helsingborg och stärker också Lunds universitet. Genom att satsa på spännande forskning inom våra områden och attrahera unga forskare vill Handelsföreningen bidra till att göra Helsingborg till en ännu mer attraktiv stad och Lunds universitet till ett ännu mer attraktivt universitet. Länken mellan Campus Helsingborg och näringslivet stärks ytterligare med det här långsiktiga samarbetet, säger Sven Rosenkvist, verkställande ledamot i Helsingborgs Handelsförening.

Kontaktuppgifter:

  • Josefine Östrup Backe, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Josefine [dot] ostrup_backe [at] ism [dot] lu [dot] se

  • Pernilla Derwik, Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola,pernilla [dot] derwik [at] plog [dot] lth [dot] se, tel 070-645 14 67

  • Joacim Lundberg, Trafik och väg, Lunds Tekniska Högskola, tel: 46 79 062 27 34, joacim [dot] lundberg [at] tft [dot] lth [dot] se
  • Sven Rosenkvist, verkställande ledamot, Helsingborgs Handelsförening, 070-914 45 11
  • Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, tel: 0706 40 87 89

Om projekten

Följande projekt har 2022 beviljats medel från Handelsföreningen i Helsingborg:

  • Strategier för framgångsrik kompetensutveckling baserat på informellt lärande, Pernilla Derwik,   Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola
  • Låt maten ta plats: kulinariska berättelser som medel för destinationsutveckling, Josefine Östrup Backe, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet
  • Prallmetoden – för att karakterisera slitagepartiklarna från asfalten i form av dess storleksfördelning, och därmed dess implikationer för vägdamm och luftkvalitet, Joacim Lundberg, Trafik och väg, Lunds Tekniska Högskola