Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktiga kunskaper för det framtida yrkeslivet

Pavla Kruzela vid sitt skrivbord.
Pavla Kruzela har arbetat som lärare vid Lunds universitet i 30 år.

Några frågor till Pavla Kruzela, som leder ”Career Development Workshop” för masterstudenter. Ett 40-tal personer deltar.

Vad handlar denna workshop om?
– Jag har hållit i den här workshopen i två år på institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den vänder sig till studenter från Service management och tjänstevetenskap, Strategisk kommunikation och nu även Lunds Tekniska Högskola. Fokus är på personliga kompetenser och självkännedom – att kunna svara på frågan ”vad kan du?”.
– Första programpunkten är ”Harnessing your skills” – använd dina kunskaper. Man bygger som studerande på efterhand i sin utveckling med information – kunskap – skicklighet – kompetenser. De behöver visa för arbetsgivarna andra skickligheter utöver de rent ämnesmässiga.
– Det gäller att få de studerande att tänka över både sina starka sidor och svagheter. Frågan om vilka områden man är svagare på kommer alltid upp i samband med anställningar.
– Sedan blir ämnet ”Networking and mentorship” – nätverkande och mentorskap. Nätverkande är så viktigt, att skaffa rätt kontakter redan under utbildningen. Att svara på annonser är ett sätt att söka jobb, men en mycket stor del av rekryteringen i dag sker på annat sätt.
– Studenterna kommer att arbeta med eget material, som till exempel texter i ansökningshandlingar.

Kan du berätta lite om ditt arbete med utbildning om ledarskap?
– I stora drag handlar ledarskap om förändring och utveckling. Bland ledares uppgifter är att få medarbetare att växa. Det är lättare att prata om det än att leva upp till det i verkligheten. Därför behövs det även en kurs i praktiskt ledarskap, vid sidan av de teoretiska kurser som studenterna redan har i programmet.
– Jag har varit på Institutionen för service management och tjänstevetenskap sedan 2002 och varit kursansvarig för flera kurser men jag vill framförallt framhålla ”Lärande ledarskap” (numeraPersonligt ledarskap), där studenterna bland annat lär sig coachande tekniker, som verktyg för deras praktiska utövande av ledarskap.
– Varför ska man vänta med att gå ledarskapskurser tills man når en ledarposition när man kanske är 40–50 år? Min tanke är att det är viktigt att lära sig om praktiskt ledarskap redan under universitetsstudierna och därför startade jag en fristående kurs för studenterna.
– Många forskare hävdar att ledarskapet under de senaste åren förskjutits från auktoritet genom position till auktoritet genom ledarskap. Det handlar om acceptans inte bara utifrån sakkunskap men även utifrån att ha en god ledarförmåga och vara en ”förnyare” för förändring och utveckling.
– På 80-talet forskade jag om svenska företags etableringsstrategier och inköpsstrategier i Sydostasien och Indien och jag uppmärksammade vikten av kulturella värderingar som präglar management och affärssystem i varje land. Medvetenhet om kulturella skillnader gör det lättare för svenska chefer att arbeta i de här länderna. Det är intressant att se hur man leder sådana organisationer. Jag är mycket intresserad av frågor just kring ”crosscultural management”. Jag har också bland annat jobbat som konsult med ledarskapsutveckling på stora internationella företag och som gästföreläsare på universitet i Östeuropa.

Vad har du mer arbetat med?
– Jag är Master Certified Coach (MCC) inom International Coach Federation, som har runt 20 000 medlemmar. MCC är den högsta nivån och det är 300 personer som har den titeln. Jag är dessutom en av 35 personer som får examinera de som ansöker om certifiering på alla nivåer.
– Ordet coach kan användas i så många sammanhang, inte minst inom idrott, men i det här fallet är det frågan om en utbildning med en examen. Jag åkte till USA för att utbilda mig. Sedan har jag bland annat arbetat som egen företagare med att coacha chefer på företag att bli bättre ledare.
– Coaching är inte terapi och råd, utan det kan bli rätt tufft. Det kan som exempel handla om försäljare som inte levererar som förväntat, kanske inom bilbranschen. Säljaren behöver komma på hur han kan bli bättre i sina kundmöten. Även coaching handlar om kundmöten – säljaren är min kund och det värde han får i samtalet är att han själv kommer på hur han kan skapa bättre värde och bättre resultat i sina kundmöten. Det tuffa för honom är att våga tvinga sig tänka utanför boxen – att använda kunskap och andra resurser som han redan har, men som han skulle kunna utnyttja mera effektivt.
– Min uppgift i samband med coachingen är att hjälpa dem leverera. Metoden är genom samtal med inriktning på självkännedom och på att han sätter upp sina mål och genomför dem. Det viktigaste för honom är det han genomför mellan coachingsamtalen.
– Jag har också varit med och byggt upp verksamheten med Supplemental Instruction (SI), där studenter hjälper andra studenter att uppnå bättre studieresultat. I de här fallen tränar jag studenterna som utför SI-uppdrag för att de ska använda coachande sätt och tillsammans skapa värde för studenter som behöver hjälp.

Har du fler projekt på gång?
– Jag planerar för ett projekt om effektiva inlärningsmiljöer som inslag i hälsosamma organisationer. Vad kännetecknas effektiva inlärningsmiljöer av? Vilka andra faktorer än lärande och ledarskap är viktiga för välmående och hälsa inom utbildningsmiljöer? Relativt lite har dokumenterats på temat hälsofrämjande förhållningssätt i universitetsmiljöer specifikt.
– Jag vill vidareutveckla begrepp som ledarskap, lärande och hälsa. En del idéer kommer att knyta an till det jag skrev i min licentiatavhandling (”Implementering av strategiska förändringar – hur växer den nya kunskapen fram?”).


Text & foto: Lars Ljunggren

 

Fotnot: ”Career Development Workshop” hölls fredag 24 mars.