Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Christian Fuentes

Christian Fuentes med sin avhandling.

Pågående forskningsprojekt:

1. ”CSR in the digital society – a netnographic study” (”CSR I det digitala samhället – en netnografisk studie”). Projekt vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.
2. ”Retail destination”. Projekt vid Centrum för handelsforskning, Lunds universitet.

Kan du berätta lite om forskningsprojekten?

­– Inom ramen för projektet ”Retail destination” håller jag dels på med en studie om hur användningen av smartphones förändrar shopping. Vi – det är jag tillsammans med Anette Svingstedt och Kristina Bäckström – arbetar med observationer och intervjuer.
– Dels undersöker jag alternativa handelsplatser i en studie om svårigheterna att handla vegetariskt i ”ett kommersiellt landskap som är i huvudsak organiserat för köttätande”. Här arbetar vi med att intervjua vegetarianer och veganer.
– Inom ramen för projektet ”CSR in the digital society” har vi precis fått en artikel accepterad som handlar om marknadsföringen av alternativ mat, med Oatly som exempel
– Och så arbetar jag på en studie och artikel som handlar om hur smarta mobiler kan användas för att främja hållbar konsumtion.

Varför blev du intresserad av dessa områden?

– Jag gick på Handelshögskolan i Göteborg. Efterhand kom jag in på miljöspåret och blev intresserad av hur ekonomi och miljö hänger samman. I min avhandling (”Green retailing – a socio-material analysis”) undersökte jag grön detaljhandel. Det var en kritisk analys kring marknadsföring och försäljning av produkter för friluftsliv och motsättningen med att samtidigt vilja skydda miljön.
– Sedan har jag fortsatt att studera gröna butiker i ett projekt med fokus på Åhléns, Myrorna och Boomerang (”Gröna butiker: värdeskapande praktiker”). Det leddes av Cecilia Fredriksson och har resulterat i flera vetenskapliga rapporter och artiklar. Jag undersökte företagens olika CSR-strategier (Corporate social responsibility) och vilken roll butiken och servicepersonalen har och kan ha i främjandet av hållbar konsumtion.

Vad har du forskat om tidigare?

– Förutom de som jag nämnt tidigare har jag även varit med i ett projekt om E-handel som leddes av Jens Hultman vid Centrum för handelsforskning. Det har bland annat resulterat i en rapport som nyligen gavs ut av Handelsrådet.

Varför är din forskning viktig?

– Då vill jag framför allt nämna hållbarhetsforskning – att ta tag i hur hållbar konsumtion kan förstås och främjas. Vi kan inte bara förlita oss på mer effektiva tekniker. Det är en enorm utmaning att förändra konsumtionssamhället. Hur kan det göras, vilken roll kan företag och marknadsföring spela, vad kan möjliggöra hållbara konsumtionspraktiker? Det är det stora området. Det lilla området är digitaliseringen och den teknologiska omvandlingen, hur den drivs och driver sociala processer.
– Marknadsföringen och hur vi konsumerar är under snabb förändring genom olika ”digital devices”. Vi har sett i våra studier att det leder till att konsumenter har förändrat sina praktiker och fått annat handlingsutrymme. Baksidan är att samma sak också leder också till negativ stress. Det blir för enkelt att shoppa, när man har ”alla butiker i sin ficka”.

Har du något "drömprojekt" du skulle vilja genomföra i framtiden?

– Jag skulle gärna vilja ägna mer tid åt nya alternativa konsumtionspraktiker och titta på exempelvis delande och kollaborativ konsumtion. Hur det går till och hur delandenätverk har växt fram och vilka möjligheter som detta ger. Men först måste jag avsluta de projekt jag håller på med, som kommer att pågå till 2018.

 

Text & foto: Lars Ljunggren

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg