Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erika Andersson Cederholm

Erika Andersson Cederholm

Senior lecturer

Erika Andersson Cederholm

Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar

Editor

  • Erika Andersson Cederholm
  • Carina Sjöholm

Summary, in Swedish

Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar tar sin utgångspunkt i de ständigt föränderliga villkor som service- arbetet står inför. detta temanummer har sin upprinnelse i en workshop med temat ”Service på marginalen” med deltagare från institutionen för service management och tjänstevetenskap och inbjudna gäster.

En kritisk och reflekterande ansats, grundad i empiriska studier som sätter servicearbetet i sitt specifika sociala sammanhang, är en utgångspunkt i samtliga bidrag. Essä- erna illustrerar konkreta aspekter på servicemötesproble- matiken, såsom det ofta blir när det handlar om mellan- mänskliga relationer. En mängd motstridiga bilder av tjäns- tearbetets villkor är återkommande. bakgrunden till det flera av författarna skriver om är en diskussion om det individu- aliserade samhället som ofta betraktas vara i ständig för- ändring och där medborgarna förväntas förvalta sitt pund på bästa sätt. det handlar inte enbart om att navigera inom ekonomiska ramar, utan också om kulturella förväntningar och normer kring hur vi ska vara i både vårt yrkesliv och som medborgare.

Department/s

  • Department of Service Management and Service Studies

Publishing year

2014

Language

Swedish

Publication/Series

Skriftserie Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Volume

1

Document type

Book

Publisher

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-982330-0-1