Theses in Service Studies

The Department for Service Management and Service Studies is a young department, founded in 2000. Teachers and researchers from various disciplines work here. Doctoral studies within the department leads to a PhD in Service Studies.

Theses in Service Studies

 

JOSEFINE ÖSTRUP BACKE

Enacting "the local" in culinary tourism: A study of culinary actors and their practices (2020)

MALIN ANDERSSON

Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör (2019)

IDA DE WIT SANDSTRÖM
Kärleksaffären. Kvinnor och köpenskap i kustens kommers. (2018)

MANUELA KRONEN
Tales of uniqueness: Value creation in rural tourism development (2018)

JACK LAINPELTO
Ämnade för restaurangarbete?: Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel (2018)

EMMA SAMSIOE
Consumer Contextual Learning: The Case of Fast Fashion Consumption (2017)

ALMA RAISSOVA
Servicescapes seen by visually impaired travellers: Time-geography approach to servicescape research (2017)

TOMAS NILSSON
Rhetorical business – A study of marketing work in the spirit of contradiction (2015)
More about Tomas at the Department of Marketing, Linnaeus University

MARIA MÅNSSON
Mediatized tourism. The convergence of media and tourism performances (2015)
More about Maria at the Department of Strategic Communication

JÖRGEN EKSELL
Värdeskapande gästfrihet. Hur gästfrihet som värde ramas in, etableras och förhandlas i hotellbranschen (2013)
More about Jörgen at the Department of Strategic Communication

ANETTE SVINGSTEDT
Servicemötets praktik – på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell (2012)

MATTIAS WENGELIN
Service, Regulations, and Ports: An Actor-Network perspective on the social dimension of Service-Dominant logic (2012)

CHRISTIAN FUENTES
Green Retaling – A socio-material analysis (2011)