Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Westrup

Ulrika Westrup

Senior lecturer

Westrup

Samverkansforskning och forskning om samverkan – politik och praktik

Author

  • Katja Lindqvist
  • Ulrika Westrup

Summary, in Swedish

Företagsekonomiska ämneskonferensen (FEKIS)
Företagsekonomi i den urbana samhällsutvecklingen
Malmö högskola 18-19 oktober 2017

Katja Lindqvist och Ulrika Westrup
Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Samverkansforskning och forskning om samverkan – politik och praktik
Samverkan har blivit det nya politiska mantrat. Samverkan krävs inom hela offentliga sektorn idag, inklusive högre utbildning och forskning, det senare tydligt formulerat i den nya forskningspropositionen. Forskningsfinansiärer kräver också allt mer samverkan för att bevilja medel. Vad får detta för konsekvenser för den företagsekonomiska forskningen? Vi välkomnar presentationer och papper som diskuterar och problematiserar samverkan ur såväl empiriska, metodmässiga som teoretiska perspektiv.

Department/s

  • Department of Service Management and Service Studies

Publishing year

2017

Language

Swedish

Document type

Conference paper: abstract

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Conference name

Företagsekonomiska ämneskonferensen (FEKIS), 2017

Conference date

2017-10-18 - 2017-10-19

Conference place

Malmö, Sweden

Status

Published