Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Westrup

Ulrika Westrup

Senior lecturer

Westrup

Tjänstelogik i välfärden : En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus

Editor

 • Pernilla Danielsson
 • Roger Johansson
 • Ulrika Westrup

Summary, in Swedish

Denna bok handlar om hur välfärdsorganisationer kan samskapa värde tillsammans med den som de är till för. Boken belyser betydelsen av att förstå olika verksamheters perspektiv – socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och skolan – genom yrkesgruppernas egna röster för att effektivt kunna ta tillvara varandras kompetenser. I boken föreslås en modell för samskapande i välfärdstjänster som bygger på ett tjänsteperspektiv, ibland kallat tjänstelogik.

Boken vänder sig till studenter vid lärarutbildningar, socionomutbildningar och beteendevetenskapliga utbildningar samt inom området hälsa.

Department/s

 • Educational Sciences
 • Department of Service Management and Service Studies

Publishing year

2019

Language

Swedish

Volume

1:1

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • samskapande
 • skola
 • socialförvaltning
 • Barn och ungdomspsykeatri

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-12057-7