Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Academic skills - skapar kompletta akademiker excellenta utbildningsmiljöer?

Forskning i tjänstevetenskap

Symposium, 350-årsjubileum

Välkommen till ett symposium där forskare och lärare från olika discipliner utifrån begreppet ”academic skills” diskuterar frågor om akademins kärna, det vetenskapliga hantverket, och kunskapsförmedlingens villkor.

Vad innebär det att vara akademiker idag? Vilka är förväntningarna på oss som universitetslärare och forskare? Hur lever vi upp till dem? Vad är underförstådda kompetenser och varför är det så viktigt med samspel mellan forskning och undervisning? Och hur når vi ut med vår forskning? Skall vi publicera oss i tidskrifter eller böcker, på svenska eller engelska?

Moderatorer: Symposiet leds av Carina Sjöholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Magnus Jerneck, Statsvetenskapliga institutionen, håller i den avslutande paneldebatten.

Ladda ner programfoldern (pdf)

Program

TEMA 1

Vad ska man kunna när man lämnar universitetet? Vad är underförstådda kompetenser? Vilken betydelse har analytisk färdighet?

Fredrik Schoug - Vad återstår när vi glömt vad vi lärt oss? Om ämneskunskaper och generella kompetenser

David Wästerfors - Vad innebär det akademiska hantverket?

TEMA 2

Vilka är förväntningarna på oss som universitetslärare och hur lever vi upp till dem? Vad är akademins kärna och varför är det så viktigt med samspel mellan forskning och undervisning?

Johannes Persson - Vad präglar samspelet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet?

TEMA 3

Seminarier är en plats för vetenskapliga samtal. Här betonas dess roll för inskolning i det akademiska på såväl grundnivå som på forskarnivå.

Erika Andersson Cederholm - Seminariet som mötes- och inskolningsplats

Per Johnsson - Varför skall vi träffas? Seminariets fördelar vid akademiskt lärande

TEMA 4

Hur ser den ideala akademikern ut 2017? Hur når vi ut med vår forskning? Hur ska vi publicera oss? I tidskrifter eller böcker? På svenska eller engelska?

Anna Meeuwisse - Synlig för vem?

Anna Jonsson - Samverkan i ropet: Hur förväntas vi nå ut med vår forskning?

AVSLUTANDE PANELDEBATT

... med samtliga föreläsare. Under ledning av Magnus Jerneck.

 


Framtidens universitet

Under 16-22 oktober 2017 sluter Lund upp kring en temavecka om framtidens universitet. Detta arrangemang, ”Academic skills”, är ett av den Samhällsvetenskapliga fakultetens bidrag.

Hänger akademin med i utvecklingen? Utbildning i alla former förändras ständigt och det gäller även universitet och högskolor. Men vad behövs i framtiden? Följ med på den vecka fyllda med aktiviteter om utveckling, forskning och högre utbildning i framtiden. Hur kommer forskning och utbildning att se ut för kommande generationer? Hur påverkar digitaliseringen vår syn på utbildning? Missa inte givande föreläsningar, heta debatter, vackra utställningar och mycket mer.

Se hela programmet på www.lu.se/350

 

 

Tid: 
2017-10-17 13:15 till 17:00
Plats: 
EDEN, Lund
Kontakt: 
carina.sjoholm [at] ism.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2017-10-17 13:15 till 17:00
Plats: 
EDEN, Lund
Kontakt: 
carina.sjoholm [at] ism.lu.se

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg