Forskningsgrupper

Vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Institutionens forskare organiserar sig ofta i större forskningsgrupper med gemensamma teman. Vid institutionen för service management och tjänstevetenskap bedrivs en bred tvärvetenskaplig forskning som grundlagts i ett nära samarbete mellan områden som företagsekonomi, etnologi kulturgeografi, sociologi och historia. 

H+ Helsingborgs stadsförnyelseprojekt

 

Institutionens vetenskapliga bredd kommer till uttryck i flera större projekt och vår forskning tar sin utgångspunkt i teoribildningar kring exempelvis practice, ANT, narrativ, interaktion, intersektionalitet, diskursanalys. Vi studerar fenomen som shopping, välfärd, avfall, turismupplevelser, livsstilsentreprenörer, chefsskap, kulturarv, platsutveckling, kollektivtrafik, hållbar fiske- och kustutveckling etc. En del av vår forskning fokuserar även de pågående förändringar som sker i vår omedelbara närhet som exempelvis Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+.