Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Totalkostnader för sjukvård i Region Skåne år 2008

Ett försök att identifiera faktorer som kan förklara den idag välkända och extrema snedfördelningen av kostnader på årsbasis.
Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet genomför under tiden 2015–2017 detta forskningsprojekt, med syftet att öka kunskapen om hur sjukvårdskostnader fördelas.

Forskare som pipetterar i provrör

 

Det har länge varit känt att sjukvårdens samlade kostnader på regionnivå är höggradigt snedfördelade. 3,5 % av befolkningen står således för halva sjukvårdens kostnader (=tredje + fjärde percentilen). Mindre än en 1 % av befolkningen står för fjärde kostnadspercentilen. Projektet syftar till att i görligaste mån kartlägga vilka grupper av kostnadsposter som bygger upp kostnadsmassan i tredje och fjärde percentilen för vart och ett av de fem åren studien avser. Läs mer här.

Arbetet utförs genom att registerhållarna för Region Skånes Vårddatabas tar fram statistisk information om all vårdanvändning inom Region Skåne 2004–2008, baserad på frågor som forskarna ställt. Forskarna granskar sedan denna statistik för att besvara projektets frågor. De uppgifter som forskarna får del av är endast statistisk information på gruppnivå. Forskarna kommer inte att få del av några uppgifter om enskilda personer.

Alla data som bearbetas inom projektet behandlas under rigorös datasäkerhet, och inga obehöriga kommer att kunna få del av uppgifterna. Projektet kommer att drivas i samarbete med amerikanska forskare. Inga uppgifter som kan hänföras till enskilda personer kommer att överföras till USA. Forskningsresultaten kommer att redovisas i internationella vetenskapliga publikationer. Projektet är godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund.

Huvudman för forskningsprojektet är Lunds universitet, som företräds av Christer Eldh, prefekt vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Huvudansvarig forskare är docenten i invärtesmedicin Erik Björn-Rasmussen.

Deltagande i projektet är frivilligt. Den som önskar mer information om projektet eller vill att data om hans eller hennes vårdkontakter inte ska ingå i underlaget för arbetet i projektet kan kontakta Erik Björn-Rasmussen eller Henrik Loodin. 

 

 

Sidansvarig:

Forskningsledare

Erik Björn-Rasmussen
Epost: erik [dot] b [at] glocalnet [dot] net

 

Medlemmar

Henrik Loodin
Epost: henrik [dot] loodin [at] ism [dot] lu [dot] se

Lars Nordgren
Epost: lars [dot] nordgren [at] ism [dot] lu [dot] se

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Lunds universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 66 20
E-post: info [at] ism [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg