Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekt

Pågående projekt vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Administrativa neoprofessioner i hälso- och sjukvården: fallet verksamhetsutvecklare

2022-2024

Hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö

2021

Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen / Future Intelligent Mobility in Greater Copenhagen (FIMO) (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak)

2018-2021

SHARE-North: Shared Mobility Solutions for a Liveable and Low-Carbon North Sea Region (Interreg North Sea Region

2016- 2022

Crocus - Kulturens rum och kreativitetens villkor

2019-

Resoursification

2019-2020

Hållbara arbetsvillkor i en tillväxtbransch: arbetstagares situation i dataspelsbranschen

2019-

The social and cultural arena of hunting tourism entrepreneurship

2019-2021

Medarbetare som strategiska kommunikatörer – om värdeskapande i möten med intressenter

2019-

Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering

2019-2021

Rädslans geografi – turistdestinationen i skuggan av föreställningar om terrordåd

2019-2020

Kreativa rum på modets marknad: en forskningsmiljö tar plats

2019-2020

Medskapandets praktik i platsutvecklingsprocesser

2019-2020

Betalningstjänster i besöksnäringen

2019

Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

2018-2023

Förfalskade läkemedel i ett mångkulturellt samhälle. Betydelsen av kunskapsutbyte mellan allmänhet och expertis

2018-2022

Plateforms: Hållbara livsmedelsplattformar

2018-2021

Marina matresurser på nya marknader

2018-2021

Alternativa matmarknader: att främja nya sätt att producera och konsumera mat

2018-2020

Rötter i rörelse: kulturarv på trädgårdens marknader

2018-2021